grøn omstilling

|22.04.2020

Politisk aftale om grønne busser og klimasamarbejdsaftaler

Regeringen, RV, SF, EL og ALT er blevet enige om en aftale, der udmønter 75 millioner kroner til grønne regionale busser, indkøb af grøn taxikørsel og omstilling af de kommunale biler. Alle tiltag skal være med til at accelerere den grønne omstilling af kollektiv trafik frem mod 2030


Transportminister Benny Engelbrecht og transportordførerne fra RV, SF, EL og ALT har aftalt, hvordan de 75 millioner kroner, der blev afsat til en grøn buspulje i finansloven, bedst kan bidrage til at gøre den kollektive bustrafik endnu grønnere. Det er aftalt, at buspuljen skal prioriteres til grøn omstilling af den regionale bustrafik og bustrafik på øer

Som led i den nye aftale skal der også indgås såkaldte klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik med landets største kommuner. Det er parternes forhåbning, at de store kommuner vil være bannerførere for den grønne omstilling, og at de øvrige kommuner og regionerne vil følge trop. Aftalerne skal være med til at sikre, at der bliver lagt en ambitiøs plan for grøn omstilling af den samlede kollektive bustrafik frem mod 2030. Der kan dog også være tale om andre transportelementer end busser såsom indkøb af grøn taxikørsel eller omstilling af den kommunale bilflåde.

Der er meromkostninger forbundet med omstilling af buskørsel til grøn trafik. Derfor bliver det med den nye aftale også muligt for regioner og øer at søge om midler i den grønne buspulje til dækning af deres meromkostninger i forbindelse med den grønne omstilling af bustrafikken.

Den grønne omstilling af den kollektive trafik er allerede i fuld gang. Ved indgangen til 2020 var der 342 grønne busser på de danske veje – svarende til ca. 10 procent af den samlede busflåde til kollektiv trafik – som kørte på grønne energiformer som for eksempel el, biogas eller biodiesel.

Læs mere her