17.04.2020

Plads i bussen

Hvor mange er der plads til i busserne? Dette spørgsmål optager i stigende grad branchen i takt med, at samfundet begynder at åbne op.


Ved coronakrisens udbrud medio marts 2020 kom der opfordringer fra myndighederne om at begrænse trængslen i kollektive transportmidler. Blandt trafikselskaberne har der har været stor opmærksomhed om behovet for at leve op til disse opfordringer, samtidig med at borgerne blev opfordret til at begrænse brugen af kollektive transportmidler. ”Bliv hjemme, tag cyklen, eller rejs uden for myldretiden.” lød opfordringerne blandt andet. Nu bliver der langsomt åbnet op for Danmark, og så bliver behovet for at begrænse trængslen ikke mindre, vurderer Dansk PersonTransport.

”Vi har i branchen noteret os opfordringerne fra myndighederne, og hvordan de er håndteret i praksis rundt omkring. I bybusserne med mange ståpladser, hvor folk plejer at stå tæt – navnlig i myldretiden – har man halveret bussernes kapacitet. På fjernrejser med DSB’s tog kræves en pladsbillet, så alle har en siddeplads. Det betragter vi som en fornuftig tilgang, der også ligger inden for opfordringerne. Samme rettesnor følges af nogle af fjernbusoperatørerne, der på samme måde betjener kunder på lange rejser på tværs af regioner og landsdele,” udtaler Michael Nielsen, adm. direktør.

”I Dansk PersonTransport mener vi, det er vigtigt at følge udviklingen løbende og tilpasse både retningslinjer og praksis løbende. Der er fem opfordringer: Reduktion af trængsel, information, rengøring, hygiejne og adfærd, og det er kombinationen af de fem, der samlet skal sikre os en tryg og smittefri rejse, og vi reagerer selvfølgelig i busbranchen, hvis Sundhedsmyndighederne vurderer, at der behov for justeringer på nogle af disse punkter,” afslutter han.

Fakta: Myndighedernes opfordringer til kollektive transportmidler

Politiet kom ved coronakrisens udbrud medio marts med en række opfordringer til kollektive transportmidler. De gælder også for turistbusser og fjernbusser.

  1. Begræns trængslen i de kollektive transportmidler  – Tag nødvendige initiativer for at sikre, at passagerer ikke står for tæt. Afhængigt af transportmidlet kan der være tale om at udvide kapaciteten, indføre pladskrav eller undlade at tage flere passagerer med, end der er siddepladser til i transportmidlet.
  2. Informer de rejsende mest muligt om hensigtsmæssig adfærd – Kommunikér myndighedernes opfordringer og gode råd til de rejsende via plakater, informationsskærme mv.
  3. Vær særlig opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader – Sørg for hyppigt at rengøre passagernes fælles kontaktflader (håndtag, stopknapper mv.).
  4. Sæt fokus på god hygiejne – Giv ansatte og passagerer adgang til håndsprit, fx på centrale knudepunkter. Gør de ansatte opmærksom på de seneste retningslinjer fra myndighederne, så det sikres, at de ansatte er særligt opmærksomme på god hygiejne og symptomer.
  5. Opsæt plakater der opfordrer syge til ikke at rejse med kollektiv transport – Udbyderne af kollektiv trafik skal opfordre borgerne til at tage hensyn til hinanden, herunder opfordre til, at man ikke rejser med kollektiv trafik, hvis man har mistanke om, at man er syg eller smittet med coronavirus.

I praksis er opfordringerne håndteret på forskellige måde. I de regionale trafikselskaber har man fulgt retningslinjer om at begrænse antallet af passagerer til halvdelen af bussens maksimale passagerantal og i nogle tilfælde til antallet af siddepladser i bussen. Det gælder typisk i busser, hvor der også er ståpladser.

Hos DSB har man besluttet, at alle passagerer skal have en pladsbillet og dermed en siddeplads på Intercity-, lyn- og regionaltog.