Offentlig kørsel

|08.11.2017

Persondataforordningen gælder også dig

EU's persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Mange synes sikkert, at den 25. maj 2018 ligger langt ude i fremtiden, men hvis man skal nå i mål med at opfylde forordningen, så skal arbejdet snart i gang.


I 2016 vedtog EU nye regler for behandling af personoplysninger i form af en persondataforordning. Reglerne i forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018, og inden da skal alle virksomheder have bragt deres håndtering af persondata i orden. Det er vigtigt at bemærke, at persondataforordningen gælder alle virksomheder – også virksomheder, som kun har erhvervsdrivende kunder.

Personoplysninger er: ”(…) enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person”. Eksempler på personoplysninger kan være navn, adresse, cpr.nr, tlf.nr., fotos, nummerplader og meget mere.

Al behandling af personlysninger er ulovligt, hvis ikke der er hjemmel herfor. Hjemlen kan begrundes ved en af følgende tre måder: samtykke, lov eller nødvendighed. Hvis der er en hjemmel, skal denne ligeledes være dokumenterbar.

Sanktionsniveauet
Udover at have strammet de allerede gældende regler indebærer den nye persondataforordning ligeledes markant højere sanktioner ved en overtrædelse end hidtil. Bødeniveauet fastsættes på baggrund af mange forskellige faktorer, og der er derudover også mulighed for at blive pålagt et erstatningsansvar