18.10.2023

Partiernes finanslovsudspil på bus- og taxaområdet

Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har alle offentliggjort deres finanslovsudspil. Derudover er Enhedslisten ligeledes kommet med et par bemærkninger og ønsker til finansloven. Der er gode takter på bus- og taxaområdet blandt de omtalte partier. Vi giver dig det fulde overblik og Dansk PersonTransports vurdering af finanslovsudspillene her:


Danmarksdemokraterne:

  • 150 millioner kr. yderligere til offentlig transport i landdistrikterne.

Regeringen har med deres finanslovsudspil skåret i puljen, der går til kollektiv trafik, således at puljen fremover kun vil være på omkring 100 mio. kr. Puljen lå tidligere på 225 mio. kr. Det, mener man i Danmarksdemokraterne, er under al kritik, eftersom flere busruter allerede nu står til nedlukning, hvilket kan få store konsekvenser for landdistrikterne. Derfor vil Danmarksdemokraterne afsætte yderligere 150 mio. kr. til at forbedre den offentlige transport i landdistrikterne. Med Danmarksdemokraternes forslag vil der samlet være sat 250 mio. kr. af til at styrke den offentlige transport i landdistrikterne.

 

Radikale Venstre:

  • 100 millioner kr. til en satsning på kollektiv transport i yderområderne

Regeringen har valgt at prioritere 100 mio. kr. til at sænke befordringsfradraget, hvilket øger incitamentet til at køre i bil. Det er ikke en vej Radikale Venstre vil. I stedet vil Radikale Venstre omprioritere de 100 mio kr. til at holde hånden under busruter i landdistrikterne, der i dag er i fare for at blive nedlagt.

  • 7 millioner kr. til Passagerpulsen

Passagerpulsen fungerer som den uafhængige stemme for alle passagerer i bus, tog og metro. Passagerpulsen undersøger og formidler passagerernes behov og oplevelser for at bidrage til at skabe den bedst mulige kollektive transport, således at passagererne oplever, at den opfylder deres behov og dermed fortsat bruger den, hvilket også er til gavn for den grønne omstilling. Derfor forslår Radikale Venstre at tildele Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk en økonomisk ramme på 7,0 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027.

 

Socialistisk Folkeparti:

  • 250 millioner kr. til billigere offentlig transport

Hos Socialistisk Folkeparti mener man, at bussen skal gøres billigere for danskerne, og man skal bevare forbindelser i områder, hvor det eneste alternativ ellers er bilen. Den offentlige transport er nemlig blevet markant dyrere de seneste år blandt andet som følge af inflationen i oliepriserne. SF afsætter således 250 millioner kroner på deres finanslovsudspil til at bremse prisstigningerne.

  • 100 millioner korner til flere busruter og anden kollektiv transport, især på landet

”Mange steder bliver busruter nedlagt, hvilket især rammer landdistrikterne. SF foreslår at afsætte 100 mio. kr., der kan anvendes til at opretholde og genåbne ruter eller forbedre alternative løsninger såsom flextrafik.”

  • 100 millioner kr. til ladestandere til tung transport

Lastbiler og busser, herunder også turistbusser, skal ifølge Socialistisk Folkeparti drives på elektricitet eller eventuelt brint. Men de tunge transportkøretøjer såsom turistbusserne kan i praksis ikke benytte de ladestandere, der allerede er etableret til personbiler. Derfor vil SF prioritere 100 mio kr. til ladestandere til tung transport.

 

Enhedslisten:

  • 745 millioner kr. til busrutegaranti

Den kollektive transport er under pres. Det er udmeldingen hos Enhedslisten, som også har et par bemærkninger og ønsker til finansloven. Blandt andet vil man prioritere 745 mio kr. til at dække trafikselskabernes underskud mod en garanti på, at alle busruter – også dem uden for de store byer – holdes åbne.

  • 1,3 milliarder kr. til ”Danmarksbilletten”

Hos Enhedslisten mener man, at det er blevet for dyrt at rejse med den kollektive transport. Derfor har man – med inspiration fra vores naboer i Tyskland – foreslået en såkaldt Danmarksbillet, der skal fungere som et nationalt rejsepas til en månedlig abonnementspris på 399,-.

 

Dansk PersonTransport mener:

Overordnet set er der gode takterne fra alle ovenstående partier.

En økonomisk prioritering, som går igen, er, at der skal sættes betydeligt flere midler af til den kollektive transport i yderområder, herunder særligt til de lukningstruede busruter. Transportminister, Thomas Danielsen, har varslet, at der fra regeringens side ikke kommer flere økonomiske hjælpepakker til de omtalte busruter. Derfor glæder vi os i Dansk PersonTransport over, at en bred skare af partierne i oppositionen til stadighed gør hvad de kan for at holde gang i den kollektive transport uden for de store byer, hvor folk i langt højere grad afhænger af den kollektive transport.

Derudover glæder vi os også særligt over, at Radikale Venstre vil holde hånden under Passagerpulsen, hvilket ej heller lader til at være en prioritering for Regeringen. Passagerpulsen er passagerernes talerør og således langt hen ad vejen hele forudsætningen for, at den kollektive transport hele tiden forandrer og forbedrer sig til fordel for netop passagererne.

Den grønne omstilling er helt afgørende. Men den skal ikke være en byrde for de turistbusselskaber, som helhjertet kaster sig ind i kampen for en grønnere planet. Derfor er vi i Dansk PersonTransport også positivt stemte overfor SF’s økonomiske prioritering på 100 mio kr. til ladestandere til tung transport. For hvis transportsektoren skal i mål med den grønne omstilling, er det nødvendigt at gøre omstillingsprocessen for den tunge transport så friktionsfri som overhovedet muligt.