08.08.2022

Påmindelse: Husk at forny 10-årige fællesskabstilladelser – de første udløber i år!

En række transportvirksomheders fællesskabstilladelser vil udløbe i 2022, og det er derfor tid til at ansøge om fornyelse, hvis der fortsat er et ønske om både at udføre international og national buskørsel i EU.


Fælleskabstilladelsen, eller Universaltilladelsen, er udstedt i henhold til EU-forordning nr. 1072/2009. Fællesskabstilladelser udstedt til danske vognmandsvirksomheder gælder både til national kørsel i Danmark og til international kørsel inden for EU.

Den udstedte fællesskabstilladelse skal opbevares i virksomheden og kan ikke anvendes til kørsel. En bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

Færdselsstyrelsen prioriterer fornyelsessager højt, men anbefaler at ansøgningen til fornyelse sendes i god tid, hvis man vil være sikker på fortsat tilladelse ved udløbsdatoen.

Ansøg om fornyelse af Fælleskabstilladelse her.

Kontakt Færdselsstyrelsen her.