23.03.2019

Beretning med fokus på grøn omstilling, sikkerhed og lige vilkår

Landsformand John Bergholdt fremlagde traditionen tro beretningen ved Dansk PersonTransports årsmøde i Herning. Der var fokus på den grønne omstilling i taxibranchen, lige konkurrencevilkår og så blev der sagt tak til afgående bestyrelsesmedlem Jørn Pedersen for mange års tro tjeneste i branchen.


Det var en stolt formand, der fremlagde den første beretning i regi af foreningen Dansk PersonTransport, som afholdt sit første ordinære årsmøde i forbindelse med Transport 2019 i Herning. Udover den nye forening kunne landsformand John Bergholt også berette om ny hjemmeside, nyt blad og en ny adresse for sekretariatet på Vester Farimagsgade 11 i København. Og så glædede han sig ikke mindst over det gode samarbejde, man allerede har i bestyrelse og sektorer efter fusionen af bus- og taxivognmændenes brancheforeninger.

Landsformanden beredte også medlemmerne på en ny tid for den erhvervsmæssige personbefordring, hvor man i højere grad skal tænkte digitalt og på tværs af transportformerne:

”Vi skal have paraderne nede, så vi bliver en attraktiv organisation for alle aktører at arbejde sammen med. Både trafikselskaber, kommuner og politikere. Vi skal være klar til at udbyde persontransport i alle sammenhænge og skabe den nødvendige mobiltet i samfundet – vi skal være med alle steder, også digitalt,” understregede John Bergholdt.

Grøn omstilling med omtanke for taxibranchen
Landsformanden glædede sig på taxisiden over den centrale rolle Dansk PersonTransport har spillet i det lovkrævede taxinævn, der oprettes i Nævnenes Hus snarest. Og så opfordrede han kraftigt politikere og trafikselskaber til at inddrage kommuner og branchen i fremtidens mobilitetsstrategi og ikke mindst de evalueringer af taxiloven, der står for døren:

”Det er i den forbindelse rigtig vigtigt, at vi passer på vores klima og miljø, når vi udvikler branchen. Men det er lige så vigtigt, at vi passer på erhvervet. Den grønne omstilling skal ske, så branchen kan overleve. Kravene skal indfases på en fornuftig måde,” tilføjede John Bergholdt.

Kræver konkurrence på lige vilkår med tog
Landsformanden gjorde også i sin beretning meget ud af at understrege vigtigheden af de omkostningsindeks, der sikrer, at vognmænd med lange kontrakter i den kollektive trafik kan få dækket deres omkostninger ved kørslen. ”De skal være retvisende, og vi er løbende i dialog med trafikselskaberne om emnet,” lød det fra John Bergholdt.

Landsformanden var desuden tilfreds med, at reglerne for skævbremsning på Dansk PersonTransports opfordring er blevet harmoniseret med resten af EU.

”De skærpede danske regler har været uhensigtsmæssige,” konstaterede John Bergholdt. ”Bussen skal bremse lige, men reglerne skal være mulige at overholde. Chauffører og vognmænd skal have mulighed for at kontrollere skævbremsning selv, så der er sund fornuft og harmoni i reglerne for sikkerheden.”

På fjernbusområdet fremhævede formanden det konstruktive i udspillet til nye regler for fjernbusruter, hvor afstandskravet sættes ned til 75 km. Det åbner op for nye muligheder til gavn for passagererne i den kollektiv trafik. I den sammenhæng er det uheldigt, at politikere i kommuner og regioner føler et behov for at flytte den kollektive trafik over på skinner i form af letbaner og tog:

”Bussen og taxien er både billigere og mere fleksible transportformer. Det ærgrer os også, at politikerne mener at sociale rabatter kun skal gælde i toget og ikke i bussen. Det er ikke konkurrence på lige vilkår,” tilføjede landsformanden.

Der skal politisk hjælp til de udenlandske busser
Udenlandske busser var igen med i beretningen:

“Ved en kontrol foretaget af politiet og SKAT kunne vi konstatere at kun én ud af 22 udenlandske busser i København var momsregistreret. Og 4 ud af 6 chauffører var ikke registreret i RUT. Vi er i dialog med politikere og myndigheder for at få lavet flere kontroller af de udenlandske busser, som kører ulovligt i København til dumpingpriser. S, DF, EL, ALT og SF har heldigvis fremsat et lovforslag i Folketinget, der pålægger regeringen at gøre noget ved den sociale dumping og sikre fri og fair konkurrence på busmarkedet. Vi ser frem til den videre proces,” bemærkede John Bergholdt.

Alle skal leve op til § 10
I sektoren for offentlig kørsel har man haft succes med at oprette kontaktudvalg med trafikselskabernes flextrafik de fleste steder – det gavner kun alle parter.

Derudover glædede formanden sig også over, at flere trafikselskaber har indført kædeansvar i kontrakterne, så også underleverandører i flextrafikken er forpligtiget til at overholde løn- og arbejdsvilkårene i overensstemmelse med overenskomsterne på området.

”Alle leverandører skal nu leve op til taxilovens § 10, der sikrer løn- og arbejdsforholdene. Dog skal vi fortsat have fokus på klare krav i kontrakterne vedrørende chaufførens rolle i forbindelse med befordringen af passagerer på stærk medicin og med svære sygdomme,” udtalte John Bergholdt.

Afslutningsvist takkede John Bergholdt også samarbejde med de nye associerede medlemmer, der er kommet til i løbet af året:

”Ikke mindst i forhold til indfasningen af miljøvenlige drivmidler og den omfattende digitalisering forventer jeg mig rigtig meget af samarbejdet med vores associerede medlemmer,” afsluttede John Bergholdt.

Dansk PersonTransport takker alle deltagende for et fremragende årsmøde og en velbesøgt udstilling i regi af PersonTransport 2019. Foreningen glæder sig til at byde medlemmer såvel som gæster velkommen til næste årsmødet på Marienlyst i marts 2020.


Der blev sagt tak til vognmand og bestyrelsesmedlem Jørn Pedersen fra Jørns Busrejser, der efter mange år trækker sig tilbage. John Bergholdt pointerede især Jørn Pedersens arbejde for at få gennemført Tempo 100 og hans vedholdenhed som aktiv repræsentant for branchen.