16.12.2022

Overgangsordning for taxametre forlænges

Færdselsstyrelsen har netop offentliggjort bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af særlige krav til taxier m.v., der forlænger overgangsordningen for brug af ældre taxametre et år.


Et kørselskontor kan nu frem til 31. december 2023 tillade, at tilsluttede biler, der er registeret til taxikørsel inden 1. januar 2018, kan anvende taxametre og kontroludstyr, der er installeret i bilen inden 1. januar 2018. Oprindeligt udløb overgangsordningen for anvendelse af ældre anlæg ved årsskiftet til 2023, men pga. af leveringsudfordringer ved taxametre leverandørerne, har Færdselsstyrelsen udskudt udløbsdatoen til 31. december 2023.

Link til ændringsbekendtgørelsen findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1509