Coronavirus

|14.03.2020

Orientering til virksomheder der kører turistbuskørsel

Kører du turistbuskørsel? Læs om de muligheder der er og initiativer, der tages for at håndtere corona-krisen


Opdateret den 19. marts 2020

Orientering til virksomheder der kører turistbuskørsel

Turistbusbranchen er en af de brancher der er blevet ramt hurtigst og hårdest af den aktuelle corona-krise. Der foregår et imponerende arbejde med at håndtere situationen hos de mange virksomheder og mange svære beslutninger skal tages.

 

 1. Begræns dine omkostninger

Uanset varigheden af den nuværende sundhedskrise og de juridiske betingelser, der gælder for dine kontrakter med den offentlige myndighed, skal du være opmærksom på at begrænse dine omkostninger.

Det drejer sig primært om medarbejderne og lønomkostningerne.

Du skal følge løbende med i udviklingen og de nyheder, der kommer fra din arbejdsgiverforeningerne; DI og Dansk Erhverv og selvfølgelig AKT, TA, ATV, ATD, ATAX eller KA, eller hvor du må have et tilknytningsforhold som arbejdsgiver.

Her kommer der udmeldinger om, hvordan du kan tackle situationen i forhold til de ansatte.

Vær særligt opmærksom på:

 1. Dine chaufførernes ansættelsesforhold og opsigelsesvilkår.
 2. Mulighederne for kollektiv arbejdsfordeling og herunder Regeringens tiltag, der gør denne mulighed mere fleksibel.
 3. Nogle brancher (f.eks. Hotel- og Restauration og Byggeriet) har indgået aftaler med fagforeningerne om hjemsendelse uden løn. Dansk PersonTransport har stærkt opfordret til, at tilsvarende aftaler indgås på persontransportområdet.
 4. Der er kommet udmeldinger fra Regeringen om, at der arbejdes på en statslig ordning for lønkompensation, hvor regeringen giver kompensation for virksomhedernes lønomkostninger, så de kan undgå at fyre. Der forhandles om dette i weekenden den 14. og 15. marts 2020.

Læs mere på arbejdsgiverforeningerne hjemmesider samt i nyheder fra din arbejdsgiverforening. Kontakt arbejdsgiverforeningen for konkret rådgivning om dine muligheder med ovenstående virkemidler.

Du skal tage de beslutninger, der er tilpasset din konkrete situation og sikrer din virksomheds fremtidige overlevelse.

 

 1. Regeringens hjælpepakker – en håndsrækning men langt fra i mål

Regeringen har sat en række generelle initiativer i værk for at afdæmpe effekterne af corona-krisen for virksomhederne og deres medarbejdere.

 • Nogle initiativer forbedrer virksomhedernes likviditet (Udskydelse af skat og moms)
 • Nogle initiativer skal hjælpe virksomhederne til kunne bevare arbejdspladserne (Mere fleksibilitet i aftaler om arbejdsfordeling).
 • Nogle initiativer dækker omkostningerne for de medarbejdere, der er syge eller sygemeldt som konsekvens af coronakrisen (Suspendering af karensperioden ved sygefravær)
 • Enkelte initiativer er målrettet bestemte brancher (Kompensation ifm. aflyste arrangementer over 1.000 personer)
 • Regeringen og Folketingets partier forhandler i weekenden den 14. og 15. marts 2020 om en aftale om lønkompensation.

Der er nedsat en task force under Erhvervsministeriet der koordinerer håndteringen. Dansk PersonTransport arbejder for, at der OGSÅ udvikles målrettede initiativer målrettet turistbusbranchen og taxibranchen, der i særlig grad er berørt af krisen.

Torsdag den 19. marts blev offentliggjort en række nye initiativer. Dansk PersonTransport arbejder for at sikre, at de hårdt ramte transportvirksomheder tilgodeses. Dernæst vil vi være der for at hjælpe vore medlemsvirksomheder med at orientere sig i de muligheder, hjælpepakkerne giver. 

 

 1. Dine kunder og kontrakter

Din virksomhed har modtaget mange aflysninger på den kørsel, der var bestilt og aftalt til afvikling i foråret, og de nye ordrer kommer ikke ind.

Det er ikke givet, hvordan I skal forholde jer til aflysningerne. I enkelte tilfælde kan I være berettiget til en erstatning for tab på grund af den udeblevne kørsel, men langtfra i alle. Det afhænger bl.a. af:

 • Aftalegrundlaget (Skriftligt aftalegrundlag, standardbetingelser, indholdet af dit tilbud og køberens accept m.m.)
 • Force majeure muligheder. Enten i aftalegrundlaget og/eller i situationen
 • Tidspunktet for aflysningen
 • Kunden: Erhvervsdrivende virksomheder, offentlige kunder eller privatpersoner (forbrugere)?
 • Øvrige omstændigheder omkring aftalen.
 • Lov om pakkerejser har særlige bestemmelser om kundens (forbrugerens) ret til afbestilling og tilbagebetaling.

Dette skal du gøre:

 1. Det er legitimt at værne om sin virksomhed og sine indtjening. Undersøg derfor om du har krav på betaling eller erstatning for aflyste ordrer.
 2. Vær opmærksom på mulighederne for at lave aftaler om, at kørslen kan afvikles, når corona-krisen er drevet over; udskydelse i stedet for aflysning. Så der er noget til ordrebogen i fremtiden.
 3. Vær opmærksom på om du har offentlige kunder til turistbuskørsel og eventuelle rammeaftaler om turistbuskørsel, der giver dig nogle muligheder i forhold til honorering.
 4. Der foreligger et konkret initiativ fra Regeringen om kompensation til arrangørerne for aflyste arrangementer over 1.000 deltagere. Hvis du har haft kørsel til sådanne arrangementer, kan du muligvis få godtgørelse gennem den kompensation, der gives arrangøren.

 

 1. Er du enligt kørende vognmand?

Er du selvstændig og selvkørende vognmand med ingen eller få ansatte, skal du langt hen ad vejen handle som beskrevet ovenfor.

Hos Dansk PersonTransport er vi meget opmærksomme på, at en eventuel statslig kompensation for lønomkostninger (Se punkt 1.4) indrettes, så den også tilgodeser behovet hos enligt kørende vognmænd.

 

Kontakt Mads Engberg men@danskpersontransport.dk tlf. 2680 2635