Coronavirus

|14.03.2020

Orientering til virksomheder der kører specialkørsel

Læs hvordan du skal forholde dig, hvis du som virksomhed kører specialkørsel og offentlig kørsel for trafikselskaber (flextrafik) og specialkørsel for kommuner under den aktuelle corona-krise


Opdateret den 19. marts 2020

Orientering til virksomheder der kører specialkørsel

Mange medlemmer i DPT har en kontrakt med enten trafikselskaber  om flextrafik eller en kommune.  I takt med at det offentlige Danmark har lukket for skoler, uddannelsesinstitutioner, dagtilbud og behandlinger har I fået rigtigt meget kørsel – måske det hele – reduceret. I første omgang for en 14-dages periode; måske længere.

 

 1. Begræns dine omkostninger

Uanset varigheden af den nuværende sundhedskrise og de juridiske betingelser, der gælder for dine kontrakter med den offentlige myndighed, skal du være opmærksom på at begrænse dine omkostninger.

Det drejer sig primært om medarbejderne og lønomkostningerne.

Du skal følge løbende med i udviklingen og de nyheder, der kommer fra din arbejdsgiverforeningerne; DI og Dansk Erhverv og selvfølgelig AKT, TA, ATV, ATD, ATAX og KA, eller hvor du må have et tilknytningsforhold om arbejdsgiver.

Her kommer der udmeldinger om, hvordan du kan håndtere situationen i forhold til de ansatte.

Vær særligt opmærksom på:

 1. Dine chaufførernes ansættelsesforhold og opsigelsesvilkår.
 2. Mulighederne for kollektiv arbejdsfordeling og herunder Regeringens tiltag, der gør denne mulighed mere fleksibel.
 3. I de fleste overenskomster på persontransportområdet er der nu indgået aftale om hjemsendelse. Det er vigtigt, at orientere dig hos din arbejdsgiverforening, om din overenskomst og medarbejdere er omfattet af sådan en aftale, og hvordan den anvendes.
 4. Regeringen har indført mange hjælpepakker, blandt en hjælpepakke med refusion af lønudgifter. Orienter dig om disse muligheder. Hos DPT prøver vi at skabe et overblik over, hvad der er relevant for vore medlemsvirksomheder.

Du skal tage de beslutninger, der sikrer din virksomheds fremtidige overlevelse.

Læs mere: www.di.dk og www.danskerhverv.dk samt nyheder fra din arbejdsgiverforening. Kontakt arbejdsgiverforeningen for konkret rådgivning om ovenstående virkemidler.

 

 1. Læs kontrakten grundigt igennem og søg vejledning hos DPT

Dine kontrakter indeholder bestemmelser om leverancer, opsigelser, ændringer, justering af kørselsomfang og force majeure. Det har betydning for, hvordan du står rent juridisk.

Bemærk:

1. Det er sandsynligt, at din ordregiver (trafikselskab eller kommune) har meddelt, at de ikke har brug for kørsel eller kun ønsker kørsel i begrænset omfang i de kommende uger. Nogle ordregivere har henvist til en force majeure situation – andre har ikke.

 1. Det er forskelligt, hvordan du er juridisk stillet i forhold til kontraktbetaling og/eller erstatning for manglende omsætning, herunder:
  1. Fuld betaling (usandsynligt!)
  2. Betaling fratrukket variable udgifter (altså udgifter du sparer fordi, du ikke kører)
  3. Ingen betaling
  4. Andre situationer derimellem

 

 1. Du bør under alle omstændigheder – som nævnt under punkt 1 – arbejde med at begrænse dine omkostninger.

 

Dette skal du gøre:

 1. Læs din kontrakt grundigt igennem. Hvis du er i tvivl, tag kontakt til Dansk PersonTransport. (Vi står klar til at hjælpe. Start med at sende din kontrakt og eventuelt de beskeder, du har fået fra din ordregiver)
 2. Undersøg hvordan du kan begrænse omkostningerne i din kontrakt jf. punkt 1. ovenfor.
 3. Start en dialog med din kontraktgiver (kommune / trafikselskab) om, hvordan I sammen kan håndtere situationen, hvor I både tager hensyn til:
  1. Hvad siger vores aftale og kontrakten? og
  2. Hvordan sikrer vi et langsigtet samarbejde, der gør at når sundhedskrisen er drevet over og forholdene er tilbage til det normale, vil der stadig være vogne og chauffører til at køre kørslen?

Tag kontakt til:

 

 1. Særligt om flextrafik

Kontrakter med trafikselskaberne om flextrafik findes i mange udformninger. Navnlig kontrakter om kørsel i variabelt omfang er vanskelige at håndtere i den nuværende situation, da de jo er indgået “uden garanti for kørselsomfanget.”

Dansk PersonTransport vil gå i dialog med trafikselskaberne, kommunerne og regionerne om, hvordan disse kontrakter og aftaler kan håndteres, så der stadig vil være vogne og mandskab til rådighed, når børn, patienter, ældre, handicappede og mange flere atter skal transporteres, når forholdene normaliseres.

 

 1. Er du enligt kørende vognmand?

Er du selvstændig og selvkørende vognmand med ingen eller få ansatte, skal du langt hen ad vejen handle som beskrevet ovenfor.

Hos Dansk PersonTransport er vi meget opmærksomme på, at en eventuel statslig kompensation for lønomkostninger (Se punkt 1.4) indrettes, så den også tilgodeser behovet hos enligt kørende vognmænd.