13.12.2018

Ordentlige løn- og arbejdsvilkår i flextrafikken

Dansk PersonTransport arbejder for at sikre løn- og arbejdsvilkår i trafikselskabernes udbud for flextrafikken. Vi skaber også vedvarende dialog om flextrafikken med alle trafikselskaber – bl.a. andet gennem branche- og kontaktudvalg, hvor vi er operatørernes stemme.


Flextrafik afvikles som et spotmarked, hvor kørselsopgaverne bestilles minut for minut på en måde, der er hæmmende for innovation og nytænkning i transportløsningerne. Trafikselskabernes købermonopol på flextrafikområdet er ifølge Dansk PersonTransport ikke velegnet til at sikre service og kvalitet i kørslen med børn, ældre, handicappede og patienter, der hører til blandt den mest krævende personbefordring i Danmark.

Kørsel med syge og bevægelseshæmmede borgere hører til den mest krævende personbefordring i Danmark

Markedet for flextrafik har i mange år været præget af mange mindre, nyopstartede virksomheder uden betydelig erfaring – de har ikke nødvendigvis kompetencerne til at drive en sund og bæredygtig forretning. Det har skabt et marked, som presser priserne, hvilket går ud over kvalitet såvel som løn- og arbejdsvilkår.

Vores sejre: Dansk PersonTransport har gennem mange års hårdt arbejde fået indarbejdet løn- og arbejdsvilkår i trafikselskabernes udbud. Vilkårene overvåges og kontrolleres bl.a. af uafhængige udvalg under de respektive trafikselskaber og består af arbejdsmarkedets parter. Dansk PersonTransport er også repræsenteret i kontaktudvalg hos alle trafikselskaber med flextrafik. Her mødes vi flere gange årligt for at drøfte vilkår, drift og indspark fra branchen.

Dansk PersonTransport arbejder aktivt for at forbedre vilkårene for operatørerne i flextrafikken. Helt konkret kæmper vi for at få indarbejdet løn- og arbejdsvilkår i udbuddene for flextrafikken og få indskrevet løn- og arbejdsvilkår som et lovkrav i hele transportlovgivningen, som man ser det i taxilovens §10 i dag. Derudover arbejder vi også får fair og gennemsigtige bodssystemer, der fokuserer på at forbedre kvalitet og samarbejde med trafikselskabet frem for blot at være en bødekasse.

Dansk PersonTransport har løbende dialog med alle trafikselskaber om flextrafikken og operatørernes vilkår. Det er Dansk PersonTransport opfattelse, at man i udbud og kontrakter skal stille høje krav til de chauffører og operatører, der befordrer de mest skrøbelige borgere, men at kravene skal tænkes sammen med en fleksibel og forretningsvenlig drift.