regler

|11.11.2017

Opfølgende EU-forslag… med væsentlige mangler

EU-kommissionen har netop offentliggjort deres forslag til en kommende mobilitetspakke. Forslaget vil lette administrative byrder og udnytte, at busser både er en økonomisk og miljømæssigt effektiv transportform.


Danske Busvognmænds kommende direktør Michael Nielsen var torsdag til møde i IRU (international paraplyorganisation for vejtransport) for blandt andet at diskutere EU-kommissionens forslag til mobilitetspakken. I IRU glæder man sig over et forslag, hvor EU Kommissionen for første gang officielt vedkender bussens styrker i forhold til at udbyde mobilitet på en økonomisk og miljømæssig optimal måde.

Nationale markeder skal beskyttes
Michael Nielsen har på mødet i IRU klargjort, hvilke punkter Danske Busvognmænd mener, IRU skal arbejde videre med:

”De kommende forhandlinger omkring mobilitetspakken skal sikre de nationale markeder fra social dumping og konkurrenceforvridning og samtidigt effektivisere den daglige drift. Og så skal der skabes bevidsthed blandt politikere og beslutningstagere om fordelene ved busser,” lyder meldingen fra Michael Nielsen, der – trods de gode takter – gerne ser en række forbedringer i den endelige mobilitetspakke.

Danske Busvognmænds indspark til IRU’s fremtidige arbejde med mobilitetspakken:

  • Beskyttelse af de nationale markeder
  • Synlighed for bussen på digitale platforme, så nye kundegrupper tiltrækkes
  • Sikre tilstrækkelig, kvalificeret arbejdskraft, som kan leverer et højt serviceniveau
  • Fokus på passagerernes mobilitet frem for enkelte transportformer
  • Skabe bevidsthed om bussens fordele i forhold til f.eks. skinnebåren trafik
  • Effektivisere den daglige drift ved en reduktion af de administrative byrder