Turistkørsel

|24.01.2019

Ole Birk: ”Der skal være mere kontrol af udenlandske busser”

Foreningen fremsendte ved udgangen af sidste år et brev til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. I hans svar medgiver han, at udenlandske busser skal underlægges større kontrol og tilføjer, at lige vilkår mellem danske og udenlandske busser kan sikres gennem EU's udstationeringsdirektiv.


Ole Birk er netop vendt tilbage på foreningens brev, hvor Dansk PersonTransport understregede de omfattende problemer med udenlandske busser, der udfører cabotagekørsel i Danmark og den manglende kontrol heraf. Svaret giver anledning til opmuntrende miner.

”Jeg er enig i, at der skal være et højt og konsekvent kontroltryk, så konkurrencen foregår på lige vilkår efter reglerne. En enkelt kontrolaktion er ganske enkelt for lidt. Jeg vil derfor sørge for, at der bliver fulgt op på den tilsyneladende manglende kontrol på busområdet over for de relevante myndigheder,” lyder det fra Ole Birk Olesen med reference til politiets kontrol af udenlandske busser sidste sommer, hvilket entydigt illustrerede, at en stor andel af udenlandske busser i Danmark ikke lever op til den gældende lovgivning, bl.a. med hensyn til momsbetaling.

I brevet fremsendte DPT også foreningens konkrete løsningsforslag til, hvordan udenlandske- og danske chauffører sikres lige vilkår, så konkurrencen herimellem bliver på et lige og fair grundlag. Forslaget var baseret på en ændring af busloven og forpligter udenlandske busvognmænd til at give deres ansatte løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid og arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark på området. Læs mere i novemberudgaven af vores magasin.

Ole Birk påpeger, at en sådan løsning vil være mulig at gennemføre, dog vil dette skulle ske inden for rammerne af EU’s nye udstationeringsdirektiv frem for ved en ændring af busloven. ”I busforordningen fremgår det, at bestemmelserne i udstationeringsdirektivet finder anvendelse på transportvirksomheder, der udfører cabotagekørsel. Det er derfor muligt at fastsætte nationale regler om løn- og arbejdsvilkår inden for rammerne af udstationeringsdirektivet. Jeg mener derfor, at en eventuel regulering af lønforhold for udstationerede chauffører i Danmark bør have sit ophæng i udstationeringsloven.”

DPT arbejder videre på sagen
Tidligere har Dansk PersonTransport lavet et forslag til ministerens departement om, at busser får samme cabotageregler som lastbiler, hvilket tillader maksimum tre cabotageoperationer på syv dage før køretøjet skal forlade landet. DPT vil derfor nøje følge de ændringer, der formentlig kommer på godsområdet, når vejpakken bliver stemt igennem i EU.

Adm. Direktør i Dansk PersonTransport, Michael Nielsen, finder det i samme ombæring vigtigt at understrege, at foreningen må skride til handling, såfremt der ikke sker fremskridt på området: “Kommer der ikke en løsning i den nærmeste fremtid, vil Dansk PersonTransport overveje at ty til kollektive kampskridt, da det i øjeblikket er den eneste handlingsmulighed, som vi har ifølge den gældende udstationeringslovgivning,” lyder det afsluttende fra ham.