21.04.2022

Offentlig høring om nedsættelse af aldersgrænse for at køre bus

Færdselsstyrelsen har nu sendt udkast til ændring af reglerne, der regulerer alderskravene for at føre stor og lille bus i offentlig høring med henblik på at de nye aldersgrænser kan træde i kraft allerede den 1. juli 2022.


I DPT glæder vi os over, at transportminister Trine Bramsen og Færdselsstyrelsen rykker hurtigt på denne sag.

I dag skal man som bekendt være fyldt 21 år, før man kan gennemføre en kvalifikationsuddannelse med henblik på at blive buschauffør. Der lægges nu op til at følge EU-reglerne der giver mulighed for at nedsætte denne aldersgrænse til 18 år for ubegrænset kørsel i minibusser (kategori D1 og D1+E) og for kørsel i store busser (kategori D og D+E), hvis der er tale om rutekørsel på en strækning, der ikke overstiger 50 km. Ifølge DPT’s forståelse inkluderer dette også speciel rutekørsel altså børnehave- og skolekørsel. Herudover foreslås det også at nedsætte aldersgrænsen for at køre busser uden passagerer fra det fyldte 18. år.

Det foreslås at chaufføren gennemfører det grundlæggende kvalifikationskursus på 8 uger, hvor der i dag alene er et krav om, at de gennemfører et intensivt kvalifikationskursus på 4 uger.

Færdselsstyrelsen lægger ligeledes op til at fjerne strækningsbegrænsningen på 50 km. fra det fyldte 20 år.

I færdselsstyrelsens forslag skal man dog fortsat være fyldt 23 år for at kunne køre en dansk indregistreret bus i udlandet, og nedsættelsen af aldersgrænsen vil derfor kun gælde i Danmark. DPT vil arbejde for at denne aldersgrænse sættes ned til 21 år, på den betingelse at chaufføren skal have mindst to års erfaring med national buskørsel, inden de får mulighed for at køre internationalt.

Man kan læse mere om forslaget til de nye alderskrav her – deadline for høringssvar er den 9. maj.