06.01.2023

Offentlig høring om busbesparelser i Midtjylland

Midttrafik gennemfører en høring om de kommende besparelser i perioden den 4. – 17. januar.


Region Midtjyllands besparelser som konsekvens af økonomiske udfordringer har givet anledning til ændringer for bustrafikken på tværs af regionen. Præcis hvor meget det går ud over de enkelte ruter kan konkret undersøges på midttrafik.dk, hvor det nu også er muligt at kommentere de planlagte ændringer. Høringssvar skal indsendes før den 17. januar,  hvorefter Region Midtjylland endelig træffer en beslutning med ikrafttrædelse den 25. juni 2023.

I Dansk PersonTransport ærgrer man sig over, at man i Midttrafik er kommet dertil, at man må gennemføre så omfattende besparelser – især på passagerernes vegne.

”Ifølge Danmarks Statistik råder 32,6% af familierne i Region Midtjylland ikke over bil. Det er altså cirka 1/3 af befolkningen, der afhænger af den kollektive trafik og heraf får nu mange en forringelse af deres muligheder stillet i udsigt. Jeg vil også tro, at den aktuelle høring med stor tydelighed vil vise, at den kollektive trafik betyder meget for mange danskeres hverdag.”

”Vi kender alle sammen baggrunden med de stigende omkostninger, men den er forhåbentlig midlertidig. Klimakrisen og vores behov for at sikre et sammenhængende Danmark og en grøn mobilitet for alle danskere forsvinder med sikkerhed ikke. Derfor havde vi hellere set energikrisen og inflationen som en impuls, der fik Region Midtjylland og kommunerne i regionen til satse endnu mere på den kollektive trafik som et attraktivt alternativ til de trængte danskere,” fortæller Lasse Repsholt

Midttrafik sagsbehandler alle høringssvar og sikrer, at de indgår som en del af beslutningsgrundlaget, når kommuner og Region Midtjylland træffer endelig beslutning om de ændringer, der træder i kraft 25. juni 2023.