Turistkørsel

|31.05.2017

Østrigsk mindsteløn fra 1. juni 2017

De østrigske myndigheder har vedtaget en ændring til loven om mindsteløn, der skulle træde i kraft den 1. juni 2017. Loven giver flere lempelser i forhold til især anmeldelsesproceduren, men også til kravet til de dokumenter der skal medbringes.


De østrigske myndigheder har vedtaget en ændring til loven om mindsteløn, der skulle træde i kraft den 1. juni 2017.

Især i forhold til anmeldelsesproceduren er der lempelser, da det fremover vil være muligt at lave anmeldelsen for 6 måneder ad gangen, ligesom anmeldelsen vil skulle indeholde færre oplysninger.

Derudover er der lempede regler omkring den dokumentation der skal medbringes i bussen. Fremover vil der skulle medbringes A1 attest, ansættelsesaftale (husk den tyske oversættelse også), anmeldelsesblanketten samt køre- og hviletidsoplysninger.

Lønsedler skal ikke længere medbringes på turen til Østrig, men skal kunne fremsendes på forlangende inden for en given frist (kontroltidspunkt + løbende måned + 14 dage). Det er bilagene for den måned kontrollen er foretaget, samt forudgående måned hvis man har været i Østrig der, som skal fremsendes.

Den nye anmeldelsesblanket finder du her.

I anmeldelsesblanketten er det muligt at tilføje flere chauffører, og skrive nummerpladerne ned på alle virksomhedens køretøjer. Man behøver derfor ikke at udfylde individuelle blanketter for hver chauffør ved kørsel til Østrig.

Finder du anmeldelsesblanketten svær at gennemskue, er der her en guide til hvordan den udfyldes:

Ved eventuelle spørgsmål kontakt da Mads Engberg fra sekretariatet (se kontaktinfo i boksen til højre)

Du kan læse mere om reglerne for kørsel til Østrig på dette link.