Offentlig kørsel

|13.02.2019

Nyt vognmandspanel i Fynbus

Det har længe været et stort ønske for Dansk PersonTransport at have velfungerende kontaktudvalg i alle trafikselskaber og med opstarten af et vognmandspanel i Fynbus, mangler kun Sydtrafik for at være i mål.


Første møde i Fynbus’ nye vognmandspanel fandt sted tirsdag den 5. februar og blev afviklet i en positiv stemning. Fra DPT’s side deltog formand John Bergholdt, Kasami fra Taxa Syd, Anders Larsen fra Vester Skerninge Bilerne og Kurt Haarbye fra Haarbye Turist, samt Trine Wollenberg og Mads Engberg fra sekretariatet.

Panelets funktion og opgaver blev diskuteret, og der var enighed om, at panelet skal bruges til løbende at tage temperaturen på samarbejdet. Det kan blandt andet være i form af statistik for omkostninger og rettidighed, konsekvenserne af den nye taxilov, drøftelse med politikerne i Fynbus’ bestyrelse, udfordringerne vedrørende parkering i de forskellige kommuner og andre ønsker og input fra panelets deltagere.

Undervejs på mødet blev det nye udbud til Flex Garanti og Flex Variabel også diskuteret. Fynbus holder fast i kravet om service om serviceattester og vil løbende i kontraktperioden foretage kontrol af lønsedler og arbejdssedler for at sikre, at arbejdstidsreglerne er overholdt.

Nyt pointssystem skal fostre dialog
På mødet redegjorde Fynbus også for deres nye pointsystem til tildeling af bod. Det er ikke formålet at bruge systemet til at kradse penge ind fra vognmændene, men at få en dialog i gang om forbedringsmuligheder på servicen. Fynbus har registreret overskridelser i december og januar for at tilpasse pointsystemet, men har ikke pålagt nogen bod. De har foretaget en del tilretninger, som betyder lavere bod for vognmændene. Det viser sig også, at der er en enkelt vognmand, som står for mere end halvdelen af den bod, der ville have været udskrevet, hvis systemet var oppe at køre. Det viser behovet for, at Fynbus drøfter med den konkrete vognmand, hvordan serviceniveauet kan højnes.

Afslutningsvis diskuterede panelet arbejdet med en vognmandsuddannelse i Nordjyllands Trafikselskab. Fynbus er enig med Dansk PersonTransport i, at uddannelsen er for lang, og at der skal luges ud i både indhold og dobbeltuddannelse for de moduler, som den enkelte vognmand allerede har taget. Fynbus har ikke taget stilling til, om uddannelsen på et tidspunkt skal gøres obligatorisk i forbindelse med udbud.