Turistkørsel

|10.12.2020

Nyt register for udenlandsk transportkørsel i Danmark præsenteres

17. december præsenterer Færdselsstyrelsen det nye register, som udenlandske virksomheder skal anmelde kørsler i Danmark i forbindelse med ny bekendtgørelse for udførsel af cabotagekørsel.


I forbindelse med at ny bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport træder i kraft, præsenteres et nyt register for udenlandsk kørsel i Danmark. Her skal den enkelte udenlandske virksomhed anmelde sig i Erhvervsstyrelsens registerløsning for udenlandsk transportkørsel i Danmark.

Det nye register præsenteres af Erhvervsstyrelsen 9:30-11:00 17. dec. 2020 på Teams (tilmelding nødvendig)

Tilmelding sker til Færdselsstyrelsen på tilmelding@fstyr.dk.

Læs mere her:
https://fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2020/12/Nyt-register-for-udenlandsk-transportkoersel-i-Danmark-praesenteres-den-17-december-2020