Coronavirus

|02.11.2020

Nyt nationalt varslingssystem

For at skabe klarhed og gennemsigtighed i corona-restriktionerne lancerer regeringen et nyt, nationalt varslingssystem. Risikovurderingen vil ske hver uge og være både national og regional, så forskellige restriktioner kan gælde forskellige steder i landet. Med risikovurderingen følger en liste over tiltag, som kan tages i brug – her også tiltag for den kollektive transport.


Et nyt varslingssystem med fem risikoniveauer skal skabe klarhed og gennemsigtighed i de forskellige tiltag, der gøres i forbindelse med corona. Målet er også at skabe større forudsigelighed om kommende tiltag, så borgere og virksomheder kan forstå og planlægge efter mulige tiltag i god tid. Risikovurderingen bliver foretaget en gang om ugen af Statens Serum Institut, og tiltagene kan være både nationale og regionale afhængigt af den relevante smittesituation.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:
”Skræmmescenarierne er rundt om os i Europa. Det understreger vigtigheden af at være på forkant med epidemien, og det skal varslingssystemet bidrage til. Varslingssystemet viser, hvad risikoniveauet er nu, og hvilke tiltag der kan blive nødvendige, hvis smitten stiger”.

De fem trin

De fem trin spænder fra lav, lokal smitte til udbredt samfundssmitte. Det er ikke i systemet på forhånd fastlagt præcist, hvilke tiltag som bør iværksættes eller opretholdes på et givet risiko-trin. Det vil afhænge af smittespredningens karakter og den konkrete risikovurdering, f.eks. hvilke aldersgrupper der er smittede, og i hvilke sammenhænge smittespredningen er sket.

I forbindelse med de fem trin for risikoniveauer er der kommet en liste med tiltag inden for de forskellige kategorier: Test & opsporing, hygiejne, isolation, kontakt, personer i øget risiko og kommunikation. Det er især inden for isolation og kontakt, at Dansk PersonTransports medlemmer vil skulle være opmærksomme.

Tiltagene vil som udgangspunkt bygge oven på hinanden, men de kan også overlappe eller erstatte et andet tiltag. F.eks. vil det hele tiden være relevant at overholde anbefalingerne for afstand, test og hygiejne, mens nye restriktioner for forsamlinger som udgangspunkt vil erstatte foregående. Rejsevejledninger og rejserestriktioner indgår ikke i varslingssystemet, da disse udregnes ud fra selvstændige modeller.

Særligt relevante tiltag for Dansk PersonTransports medlemmer er fremhævet.
Læs mere her: https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/Regeringen-lancerer-nationalt-varslingssystem-for-covid-19.aspx

Danmark er lige nu på trin 3. Se en grafik over nuværende tiltag her: