18.01.2022

Nyt krav om indtastning af nationalitetsmærke i takografen

De nye regler om nationalitetsmærke i takografen træder i kraft den 2. februar 2022.


Som en del af de nye EU-regler i Vejpakken skal chauffører, danske såvel som udenlandske, fra den 2. februar 2022 indtaste nationalitetsmærket i takografen for de medlemsstater de kører ind i, når vedkommende udfører internationale vejtransporter eller cabotagekørsel. Dvs. der er ingen undtagelser udover ren national kørsel.

Indtastningen i takografen skal ske på nærmest mulige holdeplads efter en grænse er passeret. Passeres en grænse på en færge eller et tog, skal indtastningen ske i ankomsthavnen eller på ankomststationen.

Det sker som et led i at sikre en effektiv håndhævelse af udstationeringsreglerne for chauffører i vejtransportsektoren, der bl.a. har til formål at forhindre social dumping og unfair konkurrence inden for international gods- og buskørsel. Dansk PersonTransport støtter derfor det nye krav da, det giver danske såvel som udenlandske myndigheder bedre mulighed for kontrol af de gældende regler.

.