22.01.2021

Nyt fra Midttrafik om flextrafikkørsel

Midttrafik oplevet en markant nedgang i antal ture, inden for alle kørselsordninger pga. de seneste restriktioner, men forhåbentlig vil vaccinationsprogrammet bringe kørslen op igen


Som følge af de restriktioner, som er blevet indført de seneste uger, som blandt andet omfatter lukning af skoler og butikker, samt en opfordring om at undgå socialt samvær, har Midttrafik oplevet en markant nedgang i antal ture, inden for alle kørselsordninger. Fra 1. december 2020 til 15. januar 2021 er antallet af ture faldet med ca. 30 procent.

Med virkning fra den 7. januar 2021, blev det indført solokørsel i små vogne og det har medført, at Midttrafik til trods for nedgang i antal tur, dagligt anvender flere små vogne og liftvogne. Kommunerne er i gang med at planlægge kørsel med borgere til vaccination, og mange er allerede i gang. Mange kommuner anvender Midttrafiks kørselsordninger i forbindelse med transporten, og det forventes at frem til sommer, vil der komme rigtigt meget kørsel til og fra vaccinationsstederne. Kørslen vil blive udført som kommunal visiteret kørsel, handicapkørsel eller Flextur.

Opstart af kørsel med Covid-19 smittet

Med virkning fra onsdag den 20. januar 2021, er der indsat 5 liftvogne til kørsel med Covid-19 patienter i Region Midt. De 5 vogne har hjemsted i Viborg, Herning og Aarhus og kan anvendes alle dage inkl. weekend. De 5 vogne er type 8 garantivogne. De 5 vogne skal dagligt udelukkende køre med smittede patienter, og de udgår dermed for en periode som almindelige garantivogne. Dermed har Midttrafik 5 liftvogne færre til rådighed både i hverdagen og i weekenderne til alm. flextrafikkørsel, og det kan medføre, at der kan mangle liftvogne i perioder, især i weekenderne. På den baggrund opfordrer Midttrafik leverandørerne til at melde flere liftvogne til eller udvide åbningstiden på eksisterende.

Opfordring til ugentlige test

Som følge af Sundhedsstyrelsen opfordring til, at alle borgere der fysisk går på arbejde, bliver testet en gang om ugen opfordres også chauffører, der udfører flextrafik kørsel til at blive testet en gang om ugen.