25.05.2023

Nyt forslag om køre- og hviletidsregler for turistbuschauffører er principielt vigtigt

For Dansk PersonTransport er det en stor sejr, at Europa-Kommissionen nu fremsætter forslag om, at der skal være særlige køre- og hviletidsregler for turistbuschauffører. DPT vil dog arbejde for, at reglerne bliver endnu mere tilpasset behovene i turistbussektoren i de kommende forhandlinger i EU.


Europa-Kommissionen har onsdag den 24. maj 2023 fremsat et forslag om at indføre særlige køre- og hviletidsregler for turistbuschauffører i form af en række undtagelser for de nuværende køre- og hviletidsregler. Formålet er at få køre- og hviletidsreglerne til at passe bedre til turistbussektorens behov, og det gøres ved at foreslå, at turistbuschauffører fremover får mulighed for at fordele deres pauser og hvileperioder mere fleksibelt.

Konkret foreslår Kommissionen, at det fremover skal være muligt at opdele de obligatoriske pauser på 45 minutter, som skal tages efter 4,5 timers kørsel, i to perioder på 30 og 15 minutter eller i tre perioder på 15 minutter hver. De nuværende pauseregler tillader kun en opdeling på 15 minutter og derefter 30 minutters.

Derudover foreslås det også at gøre det muligt for chauffører at udskyde starten på deres daglige hvileperiode med en time, hvis den samlede daglige køreperiode er under syv timer, eller med to timer, hvis den samlede daglige køreperiode er under fem timer. Det vil dog kun være muligt at anvende denne undtagelse én gang i løbet af en otte-dages periode. Varigheden af den almindelige daglige hvileperiode vil fortsat være mindst 11 sammenhængende timer inden for 24 timer.

Slutteligt foreslår Kommissionen at ændre reglerne for den ugentlige hviletid for lejlighedsvis kørsel, der kun finder sted inden for ét land, så chaufførerne får mulighed for at udskyde den ugentlige hvileperiode i op til 12 på hinanden følgende dage. Tidligere var den mulighed kun tilgængelig for lejlighedsvis international kørsel.

Dansk PersonTransport er glade for, at forslaget nu er bordet, så der kan komme gang i forhandlingerne, selvom man havde ønsket sig, at forslaget indeholdt flere undtagelser, der kunne lette turistvognmændenes hverdag.

”Det er en kæmpe sejr, at Europa-Kommissionen nu har fremsat et forslag om at der skal være særlige køre- og hviletidsregler for turistbuschauffører. Vi har i mange år kæmpet hårdt for at få en større adskillelse mellem de regler, der gælder for turistbuschauffører og de regler, der gælder for godstransportchauffører. Det er nemlig to vidt forskellige sektorer med forskellige kørselsbehov, og vi er tilfredse med, at Kommissionen nu erkender det med sit forslag”, siger sektorchef for turistsektoren i Dansk PersonTransport, Jens Hvid Bang, og fortsætter,

”Vi har igennem længere tid spillet ind med en række forskellige konkrete forslag til Kommissionen om ting, som vi gerne så ændret i reglerne. Det gælder blandt andet at øge både den daglige rådighedstid og rådighedstiden ved flermandsbetjening, så vognmændene får mulighed for at yde en bedre service til deres kunder. Også på de lange internationale ture. Det vil vi arbejde for bliver en del af de forhandlinger, der nu skal være i Europa-Parlamentet og blandt medlemslandene i Ministerrådet inden de endelige nye regler bliver besluttet.”