29.01.2021

Nye tiltag på skatte- og momsområdet

Regeringen har i dag præsenteret et udspil til en ny momslåneordning for de små og mellemstore virksomheder og en udvidelse af A-skattelåneordningen.


Regeringen ønsker, at virksomhederne kommer så godt som muligt igennem krisen og har derfor iværksat yderligere likviditetstiltag:

  1. A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag i februar og marts. Samtidig vil regeringen give mulighed for, at også store virksomheder kan anmode om lån efter den udvidedede A-skattelåneordning.
  2. Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4 ½ måned for alle virksomheder.
  3. En ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder for den udskudte og ordinære moms, der skal angives og betales 1. marts 2021.

Små og mellemstore virksomheder fik deres momsperioder i 2020 lagt sammen og udskudt til betaling i foråret 2021. Men på grund af de fortsatte corona-restriktioner er regeringen nu klar med yderligere hjælp. Det er imidlertid ikke muligt at udskyde betalingsfristen igen, og derfor foreslår regeringen en ny momslåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder får mulighed for at låne et beløb rentefrit svarende til den moms, der skal afregnes den 1. marts.

Dagens udspil omfatter ikke betalingen af lønsum. Det forventer DPT er en forglemmelse og arbejder på at få det omfattet.

Læs mere om regeringens tiltag her: https://www.skm.dk/aktuelt/presse-nyheder/pressemeddelelser/nye-likviditetstiltag-og-laaneordninger-giver-yderligere-170-mia-kroner-i-likviditet-til-danske-virksomheder/