Offentlig kørsel

|01.04.2023

Nye satser for afsavnserstatning

Dansk PersonTransport og Forsikring & Pension har reguleret satserne i aftalen om afsavnserstatning. De nye satser er gældende i et år fra 1. april 2023 til 31.03.2024.


D. 1 april 2023 trådte nye satser i kraft i aftalen om afsavnserstatning mellem Dansk PersonTransport og Forsikring & Pension. Aftalen følger de samme principper som hidtil. Som en konsekvens af sammenlægningen af Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd omfatter aftalen dog nu både satser for busser, personbiler op til 8 sæder (f.eks. OST-vogne) og taxier (køretøjer indrettet og godkendt til taxikørsel).

De nye satser (gældende fra 1. april 2023) er:

Busser

Biler op til 8 sæder                                                                              1.435 kr.

Busser 9-18 sæder                                                                             1.962 kr.

Busser 19 til 31 sæder                                                                       2.357 kr.

Busser 32 til 59 sæder                                                                       2.889 kr.

Busser 60+ sæder samt dobbeltdækker og ledbusser              3.627 kr.

Taxier (køretøjer indrettet og godkendt til taxikørsel)

1.- 8. dagen                                             1.517 kr.

9.- 13. dagen                                           998 kr.

  1. dagen og derover                             727 kr.

Kontakt Lasse Repsholt, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til aftalen eller satserne.

Find afsavnserklæringerne her: https://www.danskpersontransport.dk/medlemssite/blanketter/afsavnserklaering/