Offentlig kørsel

|30.05.2018

Nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet

1. juni 2018 træder de nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet i kraft. Det sker som følge af en ændring i færdselsloven.


Som følge af en lovændring fra Folketinget bliver overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne nu straffet mere proportionelt. Derudover bliver et nyt system for frakendelse af førerretten til de store og tunge køretøjer indført. Disse nye tiltag træder i kraft fra den 1. juni 2018.

Konkret betyder dette, at bødetaksterne bliver nedsat for overtrædelse af sanktionsreglerne om takografen for førere og gradueres for virksomheder. Der bliver samtidig fastsat et bødeloft for førerne og for virksomhederne, og så bliver selve bødeudmålingen forenklet ved overtrædelse af pausereglen i køre- og hviletidsforordningen, ligesom det nu skal indgå som formildende omstændighed, hvis føreren har afholdt en pause.

Begejstring hos Danske Busvognmænd
I Danske Busvognmænd glæder man sig over lovændringen.

“Arbejdet med nogle mere rimelige sanktioner for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne blev sat igang af den tidligere transportminister Hans Chr. Schmidt (V). Det glæder os, at man i samarbejde med branchen har udformet nogle regler, der sigter mod hårde sanktioner for snyd og overtrædelser, som kompromitterer færdselssikkerheden, mens sanktionen for bagateller nu i højere grad er proportionel med forseelsen,” udtaler Michael Nielsen, adm. dirketør i Danske Busvognmænd, der har deltaget i branchens følgegruppe for den nye lovgivning.

Med lovændringen kommer også et nyt frakendelsessystem, hvor førerretten kun bliver frakendt til de store og tunge køretøjer, hvis der er overtrådt regler om kørsel med overlæs, køre- og hviletid og takografen. Førerretten til almindelig bil og motorcykel bevares derfor med de nye sanktionsregler.

Lovændringerne træder i kraft som led i en ændring af færdselsloven, som Folketinget vedtog i maj 2017. Selve ikrafttræden sker nu, hvor Rigspolitiet har foretaget de nødvendige ændringer af politiets it-systemer, så de nye regler kan håndteres i praksis.

Det er muligt at læse mere om de nye regler her.