Coronavirus

|14.05.2020

Nye retningslinjer for kørsel med børn

De tidligere opfordringer og retningslinjer for skole- og børnehavekørsel ophæves, så nu må der medtages flere børn, hvis deres ansigter vender i samme retning under transporten. De øvrige rengørings- og hygiejneretningslinjer gælder stadig.


Transport- og Boligministeriet har i dag meddelt, at deres notat af 10. april “Generelle opfordringer i forbindelse med længerevarende skolebuskørsel og anden transport af børn i lyset af COVID-19“, ophæves, og der alene henvises til Sundhedsstyrelsens opdaterede sundhedsfaglige retningslinjer om forebyggelse af smittespredning af 10. maj. Retningslinjerne finder I her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79

I forbindelse med befordring af skolebørn og kørsel med øvrige borgere skal fremhæves nedenstående fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer på s. 9-10:

Der kan være en række situationer, hvor det – også over længere tidsrum – ikke er muligt at sikre min. 1 meters afstand mellem personer uden store afledte konsekvenser, og hvor øvrige tiltag ikke kan implementeres i tilstrækkelig grad. Det kan f.eks. være siddende transport over længere afstande med bus, tog eller fly, hvor fast sædeindretning ikke muliggør at 1 meters afstand overholdes. I sådanne situationer bør det sikres, at passagerer sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under 1 meter. Det er desuden vigtigt at sikre god ventilation, og der bør være stort fokus på håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter. Rejsende bør opfordres til at medbringe og anvende hånddesinfektion eller vådservietter, ligesom transportører med fordel kan tilbyde dette til de rejsende.

Ved befordring af skolebørn og øvrige borgere skal således sikres:

  • at passagerer sidder med ansigtet i samme retning og uden ansigt-til-ansigt kontakt under 1 meter
  • at der er god ventilation
  • stort fokus på god håndhygiejne hos både chauffører og passagerer
  • rengøring af kontaktflader

Det anbefales, at I tager kontakt til den kommune eller øvrige kontrakts parter, som I har kontrakt med og aftaler, hvorvidt I fremover skal udføre skolekørsel m.v. efter ovenstående retningslinjer.

I er naturligvis altid velkommen til at kontakte Dansk PersonTransport for spørgsmål.