regler

|17.05.2018

Nye regler om sammensatte rejsearrangementer

Den 1. juli 2018 indføres nye EU-regler, som kan have betydning for udbydere af rejseydelser. Reglerne, der implementeres i pakkerejseloven og rejsegarantifondsloven, indfører et nyt begreb – et sammensat rejsearrangement – som udvider forbrugerbeskyttelsen og pålægger flere erhvervsdrivende forpligtelser.


Busvognmænd, der formidler sammensatte rejsearrangementer, skal ifølge de nye regler registreres i Rejsegarantifonden og betale bidrag og stille garanti efter nærmere regler i rejsegarantifondsloven.

Hvad er et sammensat rejsearrangement?
I et sammensat rejsearrangement skal mindst to af de samme dele som for pakkerejser indgå – fx transport kombineret med indkvartering, billeje eller anden væsentlig turistmæssig ydelse. Forskellen til pakkerejser, er måden aftalerne om det sammensatte rejsearrangement indgås på. Rejsekunden opnår et sammensat rejsearrangement

  • når rejsekunden indgår særskilte aftaler med en eller flere udbydere, og rejseydelserne bestilles og købes under en enkelt kontakt på salgsstedet/hos busvognmanden (fx pr. telefon, i butikken hos rejsebureauet eller på hjemmesiden)

eller

  • den første rejseudbyder (busvognmanden) på målrettet og kommerciel måde formidler kontakten til leverandøren af den næste rejseydelse, som rejsekunden køber senest 24 timer senere efter, at aftalen er indgået med den første rejseudbyder.

Hvad er målrettet formidling?
Der kan foreligge en kommerciel og målrettet formidling/opfordring når

  • formidling er baseret på et samarbejde eller et kommercielt link mellem den erhvervsdrivende (busvognmanden), der både sælger den første ydelse og formidler/henviser til en anden erhvervsdrivende (f.eks. hotellet), som sælger en eller flere yderligere rejseydelser,

eller

  • når rejsekunden efter købet af fx en busbillet præsenteres for en annonce for hoteller, der leder til en oversigt over hoteller, som er tilpasset busbillettens destination og rejsedatoer og herudover angiver en pris for overnatning i netop denne periode.

Er du omfattet?
Der er en del forhold vedrørende de nye regler, som ikke er afklaret på nuværende tidspunkt – mere information vil derfor følge. For at man som busvognmand er omfattet at ovenstående regler, skal der jf. ovenstående foreligge en målrettet formidling/opfordring fra busvognmanden til kunden om køb af yderligere ydelser hos f.eks. hoteller, turistattraktioner og andre kommercielle destinationer.

Med de nye regler følger desuden en oplysningspligt for rejseudbydere, der formidler et sammensat rejsearrangement. Du kan læse mere om de nye regler i dokumenterne nedenfor.

Læs mere i eller denne folder eller i dette notat.