23.05.2024

Nye regler om køre- og hviletid for turistbuschauffører

De nye regler om køre- og hviletid for turistbuschauffører er trådt i kraft den 22. maj 2024.


Med de nye regler er det nu muligt at opdele 45-minutters pausen i 2 pauser på mindst 15 minutter hver (dog stadig samlet mindst 45 min. i alt).

Det er også muligt for chauffører én gang på en enkeltstående lejlighedsvis kørsel af en varighed på mindst seks dage (24-timersperioder) at udskyde den daglige hvileperiode med 1 time, hvis den samlede køretid på den pågældende dag ikke overstiger 7 timer. Denne mulighed kan bruges to gange, hvis der er tale om en enkeltstående lejlighedsvis kørsel af en varighed på mindst otte dage.

Og så udvides den såkaldte 12-dages regel til national kørsel. Hidtil har den kun omfattet international kørsel.

Det er også en del af de nye regler, at Europa-Kommissionen skal gå i gang med at undersøge mulighederne for at digitalisere kørselsbladet, ligesom takograferne skal tilpasses til de nye regler.

Indtil det er på plads, skal virksomhederne for at gøre brug af de nye regler medbringe:

  • et udfyldt kørselsblad, og
  • papirkopier eller eller elektroniske kopier af kørselsblade, der dækker de foregående 28 dage og, fra den 31. december 2024, de foregående 56 dage.

Det arbejde deltager DPT aktivt i, ligesom vi er i kontakt med myndighederne både herhjemme og på europæisk plan for at sikre, at de nye regler kommer til at virke ordentligt, og der ikke opstår problemer i forbindelse med håndhævelsen af dem.

Hvis du selv vil læse de nye regler, så kan du finde dem her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401258