Taxikørsel

|12.01.2018

Nye regler for førerkort

Førerkortet skal medbringes i bilen og være synligt for passagererne.


Hvor nogle af reglerne i den nye taxilov er betinget af tilladelsestypen, er der også nye regler der gælder uagtet tilladelsestypen. Det gælder bl.a. kravet om, at førerkortet skal være anbragt synligt for passagererne i taxien. Det vil sige, at uanset om chaufføren har et førerkort udstedt af kommunen eller et nyt chaufførkort, så skal dette være anbragt et sted, der er synlig for passagererne. Dette gælder også uanset om chaufføren kører i en bil beroende på en taxitilladelse udstedt efter gammel lov.

Hvis chaufføren glemmer at have sit førerkort eller chaufførkort synligt anbragt for passageren, kan dette medføre en bøde.

Hvis chaufførens fulde navn fremgår af førerkortet må dette dækkes med en mærkat eller lign., således at det alene er førerkortnummeret, der er synlig for passageren.