miljøzone

|28.08.2020

Nye regler for de danske miljøzoner

Fra 1. juli 2020 gælder nye regler for dieseldrevne køretøjer i de 4 danske miljøzoner: København/Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus: Varebiler omfattes nu, kontrollen automatiseres og miljøzonemærket nedlægges.


Fra 1. juli 2020 gælder nye regler for dieseldrevne køretøjer i de 4 danske miljøzoner: København/Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus.

De primære ændringer er, at

  • varebiler nu også er omfattet af ordningen
  • kontrollen bliver automatiseret med kameraer
  • miljøzonemærket nedlægges, og at der vil være nye procedurer for f.eks. registrering, hvis man har et køretøj, som er ældre end datogrænsen.

Reglerne gælder for særlige køretøjer

Reglerne for kørsel i de større byer omfatter ældre dieselkøretøjer. Der er dog mulighed for, at køretøjerne kan køre i zonerne alligevel ved at have eftermonteret et partikelfilter.

Varebiler

Fra og med 1. juli 2020 har dieseldrevne varebiler, der vejer op til 3,5 tons og første gang er registret før 1. januar 2007, ikke adgang til miljøzonerne, med mindre de har monteret et partikelfilter.

Vær opmærksom på, at reglerne gælder for alle dieseldrevne varebiler uanset farven på nummerpladen.

Lastbiler og busser

Fra og med 1. juli 2020 skal der på lastbiler og busser være monteret et partikelfilter for at få adgang til miljøzonerne, medmindre køretøjet er registreret første gang 1. oktober 2009 eller senere. Alle Euro 5- og EEV-tunge køretøjer må gerne køre i miljøzonerne.

Det gælder både danske og udenlandske køretøjer.

Automatisering af kontrollen

Kontrollen med miljøzonerne vil blive baseret på automatisk check af nummerplader med kamera, der indsamler køretøjsdata til brug for udstedelse af administrative bødeforlæg.

Det er altid ejeren af køretøjets ansvar at være opmærksom på ikke at køre ind i en miljøzone uden et have undersøgt, om køretøjet overholder kravene til kørsel i miljøzonen.

Bøder

Man kan risikere en bødestraf på op til i alt 20.000 danske kroner (indtil 1. juli 2020), efter 1. juli 2020 er bødeniveau 12.500 kr. for lastbiler og busser, og 1.500 kr. for varebiler.

Afvikling af miljøzonemærket

Med loven har man også besluttet at afvikle miljøzonemærket. Det betyder, at man ikke længere behøver at have et miljøzonemærke, samt at kontrollen af kørsel i zonerne ikke længere baserer sig på miljøzonemærket.

Læs mere på miljoezoner.dk