Rutekørsel

|10.10.2019

Nye priser for busrejser pr. 19. januar 2020

DOT har netop annonceret de årlige prisjusteringerne for at køre med offentlig transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Det betyder en gennemsnitlig stigning på 1,6 % for pendlerne.


Med udgangspunkt i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens rammebetingelser har DSB, Metroselskabet og Movia – samlet i Din Offentlige Transport (DOT) reguleret priserne for bus, tog og metro opad med 1,6 % i gennemsnit for pendlerne på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Ændringerne træder i kraft 19. januar 2020.

Formand for DOTs bestyrelse, Camilla Strunckman, udtaler, at indtægterne følger den almindelige prisudvikling, samt at justeringerne sker efter et princip om at fastholde en logisk sammenhæng mellem priserne de forskellige billettyper.

“Vi regulerer priserne efter principperne i Takst Sjælland, så vi holder fast i en logisk sammenhæng mellem priserne på rejsekort, pendlerkort og enkeltbilletten. En del kunder vil få uændrede priser, mens andre kunder vil få stigninger, som er højere end 1,6 procent,” lyder det fra hende.

Hvilke billettyper påvirkes af reguleringen?

 • Pendlerkort til 2-6 zoner samt 11-12 zoner vil få stigninger fra 2 procent til 3,8 procent – svarende til 15 – 40 kroner pr. 30 dage.
 • Rejsekortrejser på 3-6 zoner samt 12-14 zoner vil opleve stigninger fra 2,2 procent til 4,1 procent – svarende til stigning på 50 ører for en 3 zoners rejse til maksimalt 3 kroner for en lang rejse.
 • Samtidig stiger mindstebetaling for cykelmedtagning (enkeltbillet og rejsekort) fra 13 til 14 kroner. Mindsteprisen har ikke været justeret siden 2014.

Hvilke billettyper forbliver urørt?

  • Enkeltbilletter.
  • Periodekort for blinde.
  • Institutions og skoleklassekort.
  • Billetter til turister – CityPass.
  • Periodekort til pensionister.

Læs mere om de nye priser her.