Turistkørsel

|08.07.2014

Nye momsregler for udenlandske vognmænd

Fremover behandles danske og udenlandske turistbusser momsmæssigt helt ens ved kørsel i Danmark. Det sker efter, at Folketinget i maj ved vedtog en ny momslov, der gør op med særregel for udenlandske busser.


Det tager sin tid, når en brancheforening skal gøre sin indflydelse gældende på Christiansborgs bonede gulve. Men vedholdenhed betaler sig. Det må man konstatere, efter at en af Danske Busvognmænds mærkesager er blevet stemt igennem af Folketinget.

Det drejer sig om den ikke så mundrette lov nr. 554 – med andre ord loven om at udenlandske busvognmænd fremover skal betale den samme moms for turistkørsel i Danmark som danske busvognmænd. Lovforslaget blev i maj stemt igennem efter 3. behandling. Det betyder, at de udenlandske vognmænd, der kører turistbuskørsel her i landet, fra 1. juli 2014 skal momsregistreres og afregne moms efter lovens almindelige regler, og at særreglen om forenklet momsberegning for udenlandske busvognmænd dermed ophæves.

Viden skal spredes
”Skiftende regeringer og skatteministre har gjort det ualmindelig svært at komme igennem med en sag som både ministre og politikere ellers har fattet sympati for. Men efter flere henvendelse og et konstant lobbyarbejde er vi nu nået i mål og kan være mere end tilfredse med resultatet af vores indsats,” fortæller direktør i Danske Busvognmænd Steen Bundgaard og tilføjer:

”Nu venter arbejdet med at få implementeret og håndhævet de nye regler, så de udenlandske vognmænd også i sidste ende betaler den moms, som de er forpligtiget til. Vi gør i hvert fald som organisation vores til at vores udenlandske søsterorganisationer og busvognmænd får kendskab til de nye regler.”