11.05.2023

Omkostningerne trykker stadig den kollektive bustrafik

Høje omkostninger trykker bustrafikken i kommuner og regioner. Det viser den seneste opdatering af det såkaldte omkostningsindeks. Værst ser det ud for de kommuner der har foretaget klimavenlige valg med elbusser og biobrændstof. Mens regeringen indtil videre har afvist at holde en hånd under kommunernes og regionernes økonomi for området forberedes store nedskæringer i serviceniveauet for de danske buspassagerer. Et ekspertudvalg skal foreslå nye løsninger, men hvor gode de ideer end måtte være, kommer de først ved udgangen af 2024. Alt for sent i forhold til den aktuelle krise, mener Dansk PersonTransport.


Inflation og høje omkostninger lægger stadig pres på den kollektive bustrafik. Kommunernes og regionernes udgifter ligger stadig væsentligt over niveau for starten af 2022 hvor – som bekendt – den nuværende situation med inflation og ikke mindst høje energipriser tog fart. Værst ser det ud for de grønne og klimavenlige frontløbere blandt kommuner og regioner, der har truffet klimavenlige valg med elbusser og biobrændstoffer. Et lyspunkt er der dog for de hårdt prøvede kommuner og regioner, der har valgt biogasbusser, hvor omkostningerne er vendt tilbage til niveauet for primo 2022 efter at været oppe over en stigning på 50 pct. i perioden.

Det viser den seneste opdatering omkostningsindeks fra trafikselskaberne.

Kommunerne og regionerne har – uden nævneværdigt held – bedt regeringen om økonomisk hjælp i den trængte situation. Trafikselskaberne har fået forøget deres adgang til at lånefinansiere underskuddet men ikke nok til at afværge katastrofen. En række serviceforringelser af bustrafikken rundt omkring i landet blev besluttet allerede i december 2022, og i takt med at håbet om en hjælpende hånd fra statslig side rinder ud, forberedes nye nedskæringer.

“Der er brug for, at regeringen træder i karakter og får hjulpet kommunerne, regionerne og ikke mindst de mange danskere, der er afhængige den kollektive bustrafik igennem den aktuelle, økonomiske krise. Transportministeren vil nedsætte et ekspertudvalg, der skal anbefale løsninger på området. Det arbejde venter vi os meget af, men hvis det eksisterende serviceniveau i mellemtiden forringes til ukendelighed, bliver der ikke meget tilbage at basere fremtidens løsninger på, når udvalget er færdig med sit arbejde,” udtaler Michael Nielsen, Dansk PersonTransport.

Efter DPT’s kendskab er nedskæringer allerede på vej i hele landet:

Region Nordjylland
Der skal spares på de regionale linjer og på de kommunale linjer i syv af regionens 11 kommuner. En servicereduktion på -6 %.

Region Midtjylland
Regionen Midtjylland og fem kommuner (Hedensted, Herning, Silkeborg, Viborg, Aarhus) har vedtaget besparelser. Randers kommune er i beslutningsfasen. I løbet af 2023 og 2024 er der allerede besluttet reduktion på 120.000 timer ud af 1,8 mio. køreplantimer. En serviceforringelse på næsten 7 pct.

Region Syddanmark
Region Syddanmark og de to store kommuner – Sønderborg og Esbjerg – har besluttet sig for at spare. Nettobesparelsen i Sønderborg Kommune er på 4,95 mio. kr. i 2023 og 7,29 mio. kr. i 2024.

I Sønderborg Kommuner nedlæggelse to bybuslinjer og fjernelse af forskellige andre ture på rutenettet samt fjernelse af kommunalt tilskud til ungdomskort. I Esbjerg Kommune kommer ripenserne til at sige helt farvel til deres bybus og i Esbjerg by fjernes aftenbetjening på linjerne 11, 12 og 13 efter kl. 21.

Region Hovedstaden og Region Sjælland
Her har 12 af 45 kommuner på nuværende tidspunkt varslet besparelser til implementering i efteråret 2023, begge regioner har udbedt sig sparekataloger til beslutning ifm. budgetprocessen vedr. 2024.

Bornholm
Også Østersøens Perle er udfordret og har besluttet besparelser. Bybussen i Rønne reduceres i weekenden (nærmere bestemt kører der ikke bybus fra lørdag kl. 13.00 til mandag morgen) og de regionale ruter reduceres uden for ferietiden. Dette er de foreløbige tiltag. Hvis der ikke kommer en løsning på de stigende udgifter, kan der komme flere reduktioner.