Turistkørsel

|28.06.2019

Nye fjernbusmuligheder indføres den 1. juli

I februar 2019 vedtog et bredt flertal i Folketinget en lovændring, der gør det muligt at betjene flere byer og strækninger med fjernbustrafik. Samtidig skærpes kravene til fjernbussernes betjeningsniveau, mens Færdselsstyrelsens tilsyns- og kontrolgrundlag styrkes. Læs med i denne artikel for at få et overblik over ændringerne, der træder i kraft den 1. juli 2019.


S, DF, V, LA og K stemte tidligere på året for et lovforslag, der ændrede kravene for at køre fjernbuskørsel, så det bliver muligt for fjernbusselskaberne at betjene flere byer og strækninger med fjernbustrafik. Loven træder i kraft fra den 1. juli 2019 af og for at gøre opmærksom på de kommende lovændringer, har foreningen samlet lovforslagets hjørnesten i nogle punkter nedenfor:

  • Afstandskravet for fjernbuskørsel ændres, så der minimum skal være 75 km mellem passagerernes på- og afstigning.
  • Betjeningskravet øges, så fjernkørselsudbydere nu skal garantere mindst én returrejse dagligt 5 dage om ugen.
  • Tilsynsgrundlaget og sanktionssystemet skærpes for sikre, at fjernbusselskaberne løbende lever op til kravene.
  • Det muliggøres, at indehavere af den gamle fjernbustilladelse kan få ombyttet den til en tilladelse efter de nye krav.

Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside eller læs Færdselsstyrelsens tjekliste til ansøgning om fjernbustilladelser efter de nye krav.