29.11.2022

Nye EU-regler vil stille flere krav til danske virksomheders ESG-rapportering

Kompleksiteten for rapportering af bæredygtighed vil stige for EU-virksomheder, efter Europa-parlamentet og Rådets vedtagelse af et nyt direktiv.


Fra den 1. januar 2024 vil nye regler om virksomheders offentliggørelse af ESG (Environment, Social, Governance)-data, løbende træde i kraft.

Et direktiv der blev vedtaget af EU-parlamentet den 10. november 2022, skærper kravene til oplysningen af ESG-data, med henblik på at ensarte og styrke pålideligheden for bæredygtigheds-rapportering i EU. I går den 28. november 2022 gav Rådet grønt lys til vedtagelse af direktivet.

I praksis betyder det at flere og flere virksomheder i EU skal forholde sig til sin indsats med hensyn til klima, social bæredygtighed og god virksomhedsledelse. Der stilles både større krav til detaljegraden, og til gennemsigtigheden.

Kravene kommer først til store virksomheder, hvorefter de mindre virksomheder vil følge i årene efter:

  • rapportering i 2025 om regnskabsåret 2024 for virksomheder, der allerede er omfattet af direktivet om ikkefinansiel rapportering
  • rapportering i 2026 om regnskabsåret 2025 for store virksomheder, der i øjeblikket ikke er omfattet af direktivet om ikkefinansiel rapportering
  • rapportering i 2027 om regnskabsåret 2026 for børsnoterede SMV’er undtagen mikrovirksomheder, små og ikkekomplekse kreditinstitutter og captive-forsikringsselskaber
  • rapportering i 2029 om regnskabsåret 2028 for tredjelandsvirksomheder med en nettoomsætning på over 150 mio. i EU, hvis de har mindst ét datterselskab eller en filial i EU, der overstiger visse tærskler.

Selvom der er lang tid til at netop din virksomhed vil møde de nye krav, anbefales det at sætte sig ind i de nye regler i god tid.

DPT og Jyske Bank inviterede i juni til et ekspertmøde om bæredygtig udvikling og rapporteringskrav i transportbranchen. Vi har samlede eksperternes guldkorn: find hele oplægget på DPT’s Medlemssite her.

Læs Rådets pressemeddelelse om det nye direktiv her.