Offentlig kørsel

|10.07.2019

Nye energi- og miljøkrav til taxier

Ændringerne medfører en trinvis stramning af kravene for køretøjer, som anvendes til erhvervsmæssig persontransport og træder i kraft 11. juli 2019.


Den tidligere regerings klimaudspil fra oktober 2018 lagde op til en stramning af energi- og miljøreglerne for køretøjer, som anvendes til erhvervsmæssig persontransport m.v. Folketingsvalget udsatte dog offentliggørelsen af disse ændringer.

Den 10. juli 2019 meddeler Færdselsstyrelsen dog via deres hjemmeside, at ændringerne i bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. er gennemført og får betydning, når et køretøj skal registreres for første gang. De ændrede regler påvirker alle køretøjer, som anvendes til:

  • taxikørsel
  • limousinekørsel
  • sygetransport
  • kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik (OST) eller
  • kørsel for offentlig myndighed

De ændrede energikrav betyder, at taxier skal leve op til kravene for energiklasse A+, hvis køretøjet er registreret fra den 11. juli 2019 og senest den 30. juni 2020. Fra 1. juli 2020 skal køretøjer, som anvendes til erhvervsmæssig persontransport m.v. være i energiklasse A++. For storvogn I og storvogn II skærpes energikrav tilsvarende.

Herudover bliver miljøkravene også ændret, så det nuværende minimumskrav på Euro 6 ændres til Euro 6b, jf. definitionerne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007. Det betyder, at alle køretøjer som anvendes og registreres til erhvervsmæssig persontransport m.v. for første gang efter den 11. juli 2019 eller senere skal opfylde kravet om Euro 6b.

Færdselsstyrelsen meddeler dog, at biler, hvor der er indgået en bindende leveringsaftale senest den 10. juli, kan registreres i Køretøjsregistret til og med den 11. januar 2020, såfremt bilerne opfylder de energi- og miljøkrav, der var gældende frem til 10. juli. Dokumentationen for indgåelse af bindende leveringsaftale skal indsendes til Færdselsstyrelsen senest 11. september 2019.

Du kan læse mere Færdselsstyrelsens hjemmeside eller i den nye bekendtgørelse.