Taxikørsel

|06.09.2018

Nye energi- og miljøklassekrav til taxier

Nye energi- og miljøklassekravene til taxier m.v. træder i kraft 1. januar 2019.


Siden den 1. september 2018 har nyregistrerede biler, der sælges i EU, fået målt deres brændstofforbrug efter en ny beregningsmetode – WLTP-metoden (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), som erstatter den tidligere anvendte NEDC-metode (New European Driving Cycle).Dette bevirker at den generelle energimærkning til biler ændres, og i forlængelse heraf ændrer man samtidig energi- og miljøklassekravene til taxi, hvorefter en taxi til 4 passagerer forbliver i energiklasse A og skal køre mindst 16,9 -18,5 km/l for en dieselbil baseret på de nye målinger.

De nye energi- og miljøklassekrav træder i kraft pr. 1. januar 2019 for biler, som registreres i køretøjsregistret til erhvervsmæssig persontransport som dansk registrerede biler, der er indrettet til transport af højst ni personer inklusiv chaufføren, og som anvendes til taxikørsel, limousinekørsel eller til kørsel for offentlig myndighed

1) Almindelig bil skal være i energiklasse A eller bedre, dog skal limousiner i kategorien almindelig bil være i energiklasse B eller bedre.

2) Storvogn I skal være i energiklasse B eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn I være i energiklasse D eller bedre.

3) Storvogn II skal være i energiklasse D eller bedre, dog skal limousiner i kategori storvogn II være i energiklasse E eller bedre.

Overgangsbestemmelser
Biler, for hvilke, der er indgået bindende leveringsaftale senest den 31. december 2018, kan registreres i Køretøjsregistret til og med den 1. juli 2019, såfremt bilerne opfylder energi- og miljøkravene i bekendtgørelse nr. 1085 af 11. september 2015, og der foreligger dokumentation for, at der er indgået bindende leveringsaftale senest den 31. december 2018, samt at bilerne er bestilt med henblik på til erhvervsmæssig persontransport. Dispensationsansøgning sendes til Færdselsstyrelsen inden den 1. marts 2019 sammen med dokumentation for, at der er indgået bindende leveringsaftale senest den 31. december 2018, samt at bilerne er bestilt med henblik på erhvervsmæssig persontransport.

Læs hele bekendtgørelsen her.