eu

|18.05.2020

Nye anbefalinger fra EU-Kommissionen for turisme og persontransport

Kriterier for grænseåbning, ansigtsmasker i offentlig transport og opfordringer til vouchers er de tre anbefalinger fra EU-Kommissionen til turisme og persontransport. Dansk PersonTransport finder anbefalingerne fornuftige og støtter op om dem.


EU-Kommissionen præsenterer tre anbefalinger til turisme og persontransport i lyset af corona og den genåbning af samfundene i medlemslandene. De tre anbefalinger beskæftiger sig med grænseåbninger, ansigtsmasker og fysisk billetsalg og -kontrol og tilgodebeviser ved pakkerejser.

Grænseåbning
Et af de store spørgsmål, som anbefalingerne tager fat på, er spørgsmålet om genåbningen af grænserne. Kommissionen opfordrer til, at man overvejer smittetrykket i de pågældende lande, hvorvidt det er stigende eller faldende, at man tager forholdsregler for at undgå at sprede smitten undervejs på rejsen, og at man tager økonomiske og sociale overvejelser med i sine beslutninger. Lande med høj økonomisk samhandel kan overveje at åbne først.

Når der åbnes for grænserne, kan der ikke diskrimineres ud fra nationalitet. Der er ikke tilladt at nægte borgere fra nogle medlemslande indrejse, mens andre medlemslandes borgere har fri adgang. Det vil sige, at hvis grænsen mod Tyskland åbnes, vil det være muligt for alle, der rejser fra eller gennem Tyskland at rejse ind i Danmark.

Dansk PersonTransport mener, at det er en fornuftig måde at tilgå grænseåbninger på, og opfordrer til, at regeringen ikke tøver unødigt med at åbne de grænser, der kan åbnes.

Ansigtsmasker og billetter
Med hensyn til persontransport anbefaler Kommissionen, at fysisk billetsalg og billetkontrol fjernes så vidt muligt og ordnes online i stedet. Desuden anbefaler Kommissionen generelt, at der anvendes ansigtsmasker i alle transportmidler, hvor der er flere samlet. I Danmark er der for nuværende endnu ikke nogen anbefalinger eller påbud om masker.

Dansk PersonTransport følger naturligvis anbefalingerne fra de danske myndigheder, men det kunne dog overvejes om en generel anbefaling til de rejsende om brug af masker, hvor mange er samlet, kunne medvirke til, at de rejsende føler mere tryghed, og at flere derfor vil tage den kollektive trafik inkl. turistbussen i stedet for at benytte egen bil.

Tilgodebeviser ved pakkerejser
At benytte tilgodebeviser (vouchers) som alternativ til tilbagebetaling af kontanter, hvis en pakkerejse aflyses, mener Kommissionen i sine anbefalinger er at foretrække af hensyn til virksomhedernes likviditet. Dog ændres der ikke ved de generelle passagerrettigheder og Pakkerejsedirektivet, der dikterer, at forbrugeren har ret til fuld refusion, hvis rejsen aflyses. Kommissionen anbefaler virksomhederne at tilbyde tilgodebeviser som et alternativ til refusion.

Dansk PersonTransport støtter anbefalingen, idet anbefalingen fra Kommissionen kun gælder i forhold til forbrugere og ikke mellem virksomheder.