Offentlig kørsel

|16.12.2011

Ny vejledning til kommunerne om udbud

Udbudsportalen.dk har udgivet en ny vejledning om udbud af kommunale befordringsopgaver.


Udbudsportalen.dk har udgivet en ny vejledning om udbud af kommunale befordringsopgaver. Den skal inspirere og understøtte de kommuner, som beslutter at udbyde den kommunale befordring.

Vejledningen er struktureret som en drejebog, hvor et indledende afsnit tager hånd om særlige forhold og problemstillinger ved udbud af befordringsopgaver. Derudover indeholder vejledningen et paradigme for udbudsmateriale bestående af udbudsvilkår, kravspecifikation og kontraktvilkår.

Læs vejledningen på www.udbudsportalen.dk.

De af Danske Busvognmænds medlemsvirksomheder, der i årets løb har været til medlemsmøder om kontrakter og udbudsvilkår vil genkende nogle af de retningslinjer, der kom frem her.