hjælpepakke

|03.12.2020

Ny stimulipakke: Feriepenge, forlængede hjælpepakker og styrkelse af eksport

Regeringen og et bredt flertal har indgået en stimuliaftale. Målet er at skabe ro om hjælpepakkerne, stimulere privatforbruget og hjælpe eksporten.


Et led i at genstarte dansk økonomi bliver den nye stimulipakke, som regeringen og et bredt flertal er blevet enige om 2. dec. 2020. Pakken skal understøtte privatforbruget, sikre arbejdspladser, hjælpe eksporten og skabe ro om hjælpepakkerne. Pakken forventes at blive fulgt op af yderligere aftaler, der skal understøtte danske arbejdspladser og den grønne omstilling.
Samlet frigiver stimuliaftalen ca. 24 mia. kr., så de sidste indefrosne feriemidler kan udbetales til foråret. 1,7 mia. kr. fordeles over 2021-23 til at styrke og fastholde rammerne for eksportvirksomheder, og endelig afsættes der midler til at kunne forlænge de eksisterende hjælpepakker med yderligere end måned, hvis restriktionerne forlænges.

Læs mere her: https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/december/regeringen-og-bredt-flertal-indgaar-stimuliaftale-paa-mere-end-25-mia-kroner/