grøn omstilling

|08.09.2020

Ny side på fstyr.dk om køretøjers energi- og miljøegenskaber

Færdsselstyrelsen gør det nemmere for bilejere og -købere at forskellige typer bilers energi- og miljøegenskaber på deres hjemmeside


Trevejskatalysator. Plug-in hybridbil. Batteripakke. Er det svært at navigere rundt i de forskellige biltyper, der findes på vejen mod den grønne omstilling, kommer Færdselsstyrelsen nu til hjælp på deres hjemmeside. Her får du med billeder og tekst udførligt forklaret, hvordan de forskellige typer fungerer, og hvad der er af fordele og ulemper.

På den måde er håbet, at man som forbruger kan træffe de rigtige valg og være med at reducere forureningen og gøre samfundet grønnere.

Du kan se oversigten her: https://fstyr.dk/da/Krav-til-koeretoejer/Regler-om-energi-og-miljoeegenskaber/Viden-om-drivmidler#