14.12.2022

Ny regering – nyt regeringsgrundlag

Danmarks nye regering har præsenteret sit politiske grundlag ”Ansvar for Danmark” som indeholder mange gode elementer i forhold til grøn omstilling, arbejdsudbud og ikke mindst fokus på offentlig transport


Dansk PersonTransport ønsker den nye regering tillykke og ser frem til et godt samarbejde med regeringen, og ikke mindst transportsportminister Thomas Danielsen. Regeringsgrundlaget tegner godt, hvor særligt fokus på at gøre den kollektive transport mere attraktiv glæder Dansk PersonTransport.

Af regeringsgrundlaget fremgår, at regeringen vil arbejde på at understøtte busdækningen for både byer og yderområder. Regeringen vil nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark. Den nye struktur skal understøtte dækningen for både byer og yderområder. Ekspertudvalget skal også se på den nuværende organisering med trafikselskaber ejet af kommuner og regioner.

I Dansk PersonTransport ser vi meget frem til dette arbejde. ”I DPT har udviklingen af den kollektive transport længe været et af vores vigtigste fokusområder og den viden, som vi har opbygget på området, håber vi naturligvis, at vi kan bidrage med i forhold til det arbejde, som nu skal sættes i gang” siger adm. direktør Michael Nielsen.

Ud over arbejdet med den offentlige transport indeholder regeringsgrundlaget også et ønske om at fremskynde udviklingen af grøn transport i Danmark, hvor der bla. skal ses på at øge ambitionerne på antallet af rene elbiler. Taxierhvervet er allerede i gang med den grønne omstilling, hvor antallet af el-taxier er stærkt voksende. I DPT forstår vi derfor godt regeringens grønne ambitioner, hvor det dog er vigtigt at de øgede ambitioner kommer i takt med opsætning af ladeinfrastruktur og puljemidler til omlægning af busflåder inden for det private busmarked, som fx turistbusser.

Dansk PersonTransport er også meget positive over for regeringen planer for at øge arbejdsudbuddet, herunder at gøre det mere attraktivt for flere seniorer at blive på arbejdsmarkedet.