21.03.2024

Ny næstformand i DPT’s Rutesektor

Dansk PersonTransports rutesektor har på et bestyrelsesmøde valgt Steen Rügge fra Tide Bus Danmark som ny næstformand, mens Peter Lanng Nielsen fra Keolis Danmark fortsætter som formand.


På dagsordenen for mødet var blandt andet DPT’s ønske om at ændre omkostningsindekset for bustrafik, så det bliver mere retvisende i forhold til den udvikling, lønomkostningerne har taget det seneste år.

Det er en sag, som vi er i dialog med trafikselskabernes organisation TID (Trafikselskaberne i Danmark) om.

Derudover var der også tid til at vende regeringens ekspertudvalg om fremtidens kollektive mobilitet.

Her vil rutesektoren have sat fokus på, hvor og hvordan den kollektive bustrafik kan styrkes, så der kan sikres vækst i antallet af passagerer.

Bestyrelsesmødet var samtidig det første for Anker Overgaard, Arriva Danmark og Annelise Arboe Sommer, Umove A/S, der er nyvalgte sektorbestyrelsesmedlemmer.