vejkontrol

|17.05.2022

Ny myndighedskontrol af arbejdstid vedtaget

I sidste uge vedtog Folketinget et lovforslag om at indføre myndighedskontrol af arbejdstid for chauffører og selvstændige vognmænd.


Der vil fremover blive ført myndighedskontrol med chauffører og selvstændige vognmænds arbejdstid i såvel politiets vejsidekontrol og Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. Der vil kun blive ført kontrol, hvis der samtidig konstateres mange eller alvorlige overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne. I virksomhedskontrollen vil der blandt andet blive ført kontrol med natarbejde. Bødeniveauet for chauffører er fastsat til 1000 kr. pr. overtrædelse og de overtrædelser, der kategoriseres som meget alvorlige overtrædelser fastsættes til 3.000 kr. pr. overtrædelse. Bødeniveauet for virksomheder er hhv. 2000 kr. og 6000 kr. pr overtrædelse.

I forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget stemte et flertal udenom regeringen for et ændringsforslag fra Venstre, der vil indføre et bødeloft for bøder for overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne og arbejdstidsreglerne. Dansk PersonTransport finder det fornuftigt, at Folketinget stemte for et bødeloft. Bødestørrelserne skal svare til den forseelse der bliver begået, men skal også være proportionale. En førers samlede bøde i en kontrolperiode kan maksimalt udgøre 30.000 kr. I de tilfælde, hvor bødeloftet finder anvendelse for føreren, kan virksomhedens samlede bøde maksimalt udgøre 60.000 kr. pr. fører. Bødeloftet gælder dog ikke i de tilfælde, hvor der foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Lovforslaget træder i kraft allerede den 21. maj 2022, men transportminister Trine Bramsen har i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget nu indvilliget i, at der de første tre måneder kun sker en vejledende kontrol af virksomhedernes overholdelse af arbejdstidsreglerne.

Reglerne gælder ikke for tilladelser udstedt efter taxiloven