03.04.2023

Nu kommer der gebyr på fællesskabstilladelserne

Regeringen har valgt, at der skal indføres et gebyr på 1.500 kr. for udstedelse af fællesskabstilladelser. Det vil forventeligt ske fra den 1. maj 2023.


Færdselsstyrelsen har gennemført en høring, hvor det foreslås, at der indføres et nyt gebyr for udstedelse, fornyelse og erstatning af fællesskabstilladelser eller bekræftede kopier heraf til erhvervsmæssig personbefordring med bus og godskørsel.

Gebyret vil i 2023 være på 1.500 kr. pr. udstedt fællesskabstilladelse samt pr. bekræftet kopi heraf.

Dansk PersonTransport har sammen med en samlet transportbranche opfordret regeringen og Færdselsstyrelsen til at trække forslaget tilbage, da vi ikke mener, at der er fair at pålægge virksomhederne et gebyr, og fordi vi mener, at det strider med SVM-regeringens skattestop.

Der er dog ingen tegn på, at regeringen ønsker at tilbagekalde sit forslag, og derfor opfordrer vi nu DPT’s medlemmer til at overveje, om det er muligt at søge om nye tilladelser eller fornyelse af tilladelser inden den 1. maj 2023. På den måde vil man kunne undgå at skulle betale gebyret på 1.500 kr. pr udstedt fællesskabstilladelse samt pr. bekræftet kopi heraf.