24.04.2023

Ny hovedbestyrelse efter et veloverstået årsmøde

Fredag den 21. april afholdt Dansk PersonTransport sit årsmøde i Herning. Her blev der enstemmigt vedtaget en ændring af foreningens vedtægter, som betyder, at DPT har fået en ny hovedbestyrelse. Her er Anders Larsen ny næstformand, mens John Bergholdt ikke var på valg og dermed fortsætter som landsformand.


Dansk PersonTransports årsmøde i Herning blev indledt med en videohilsen fra transportminister, Thomas Danielsen og en tale fra formanden for Folketingets transportudvalg, Rasmus Prehn. Begge talte om tidens vigtige emner som grøn omstilling, sikring af fair konkurrencevilkår og fremtidens kollektive trafik. Der var samtidig ros til branchen for at være en god samarbejdspartner og for at yde et vigtigt bidrag til at holde samfundshjulene i Danmark i gang.

I landsformand John Bergholdts beretning blev der gjort status for det forgange år, hvor DPT bl.a. har sikret, at aldersgrænsen for at blive buschauffør er blevet nedsat, ligesom modregningsreglerne for pension er blevet fjernet. Der er også blevet sikret flere penge til den kollektive bustrafik, og DPT har lanceret flere succesfulde kampagner som fx en stor hvervningskampagne i samarbejde med Dansk Erhverv, TA og 3F.

John Bergholdt havde ligeledes fokus på, at selvom der er kommet rimeligt godt gang i nogle virksomheder, og vi for alvor har lagt coronapandemien bag os, så står branchen overfor flere udfordringer. Fx hvordan vi får passagererne tilbage i især rutetrafikken og taxierne, og udfordringerne med den stigende inflation og højere energipriser, som fører til nedskæringer i den kollektive bustrafik. Derudover også de store omkostninger og udfordringer ved den grønne omstilling, diskussionen om hvordan vi får åbnet busterminalen i København hurtigst muligt, samt behovet for håndhævelse overfor udenlandske busser, så gode og fair ramme- og konkurrencevilkår for branchen kan blive sikret.

Forud for årsmødet havde Dansk PersonTransports hovedbestyrelse stillet forslag om at styrke medlemmernes involvering i foreningens arbejde.

Konkret forslog hovedbestyrelsen, at kun formand og næstformand i hver af DPTs fire sektorbestyrelser, som bliver valgt iblandt de sektorbestyrelsesmedlemmer som vælges på DPTs tre kredsmøder, fremover skal udgøre DPTs hovedbestyrelse sammen med landsformanden, som vælges direkte på årsmødet.

Da vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget med ikrafttrædelsesdato samme dag, betød det et farvel til hovedbestyrelsen for kredsformand i kreds 2, Peter Papuga og kredsformand i kreds 3, Poul Anchersen. Kredsformand i kreds 1, Lars Brøchner fortsætter i Hovedbestyrelsen, da han efter kredsmøderne af turistsektorbestyrelsen er blevet valgt som formand for Sektor for Turistkørsel.

Samtidig betød årsmødet også et farvel til Lars Larsen, som tidligere har været formand for Sektor for Turistkørsel, men som har valgt at prioriterer anderledes efter mange år i foreningsarbejdet.

Alle tre afgående hovedbestyrelsesmedlemmer modtog klapsalver fra årsmødet, da landsformand John Bergholdt takkede dem for deres store arbejde igennem mange år i foreningen.

Efter årsmødet mødtes den nye hovedbestyrelse for at vælge en ny næstformand. Her blev Anders Larsen valgt.

 

Den nye hovedbestyrelse i Dansk PersonTransport består hermed af:

John Bergholdt (landsformand) Bergholdt.dk
Anders Larsen (næstformand)
Formand for Sektor for Offentlig Kørsel
VIKINGBUS
Rikke Bang Bjerreby
Næstformand for Sektor for Offentlig Kørsel
Frederikssund Handibusser
Lars Brøchner
Formand for Sektor for Turistkørsel
Brøchners Biler
Thomas Klüver Wandahl
Næstformand for Sektor for Turistkørsel
VIKINGBUS
Torben Kirketerp
Formand for Sektor for Taxikørsel
Esbjerg Taxa
Vibeke Wolfsberg
Næstformand for Sektor for Taxikørsel
Moove Group
Peter Lanng Nielsen
Formand for Sektor for Rutekørsel
KEOLIS
Tim Valbøll
Næstformand for Sektor for Rutekørsel
Umove