Foreningen

|02.01.2019

DPT samler al persontransport på vej

Dansk PersonTransport er en sammenlægning af de tidligere vognmandsorganisationer Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd.


Den nye forening blev en realitet, da begge organisationer i 2018 stemte sammenlægningen igennem på ekstraordinære generalforsamlinger. Med årsskiftet er den nye forenings vedtægter trådt i kraft, og medlemmerne kan nu kalde sig en del af Danmarks største interesseorganisation for persontransport på vej.

Kollektiv trafik på tværs af køretøjer
”Markedet for persontransport ændrer sig drastisk i disse år. Vi ser i højere grad end tidligere, at transportmidlerne i den kollektive trafik tænkes sammen, så det ikke længere giver mening at se isoleret på de forskellige transporttilbud til passagererne,” forklarer Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport, om sammenlægningen. ”Flextur, der hovedsageligt udføres i personbiler, er et tilbud i hastig udvikling, og med ’MinRejseplan’ i Nordjylland ser man også, at både fjernbus, taxi og delebiler tænkes ind som en del af det kollektive trafiktilbud udover de traditionelle rutebusser. Som brancheforening bliver vi naturligvis nødt til at organisere os, så vi bedst muligt kan understøtte vores medlemsvirksomheder på de nye vilkår, hvor busser, taxier og biler tænkes sammen i udbuddet af mobilitet til borgerne.”

Vi ser i højere grad end tidligere, at transportmidlerne i den kollektive trafik tænkes sammen, så det ikke længere giver mening at se isoleret på de forskellige transporttilbud til passagererne.
Michael Nielsen

En samlet stemme over for transport- købere og beslutningstagere
Michael Nielsen forventer, at sammenlægningen bliver en fordel for alle i branchen: ”Alle vognmænd, såvel de nuværende bus- og taxivognmænd som potentielle medlemmer fra f.eks. flextrafikken, har en fælles interesse i, at persontransporten udvikles positivt og drives på fair og lige vilkår. Dette er også grunden til, den nye forening i 2019 sætter yderligere fokus på løn- og arbejdsvilkår i f.eks. trafikselskabernes udbud og adgangen til det danske marked i turistbussektoren. Med den nye forening kan vi tale med en samlet stemme over for trafikselskaber, kommuner, embedsmænd og politikere, og det styrker kun vores sag.”
Derudover peger Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport, også på, at sammenlægningen skaber foreningsmuligheder for både bus- og taxivognmænd: ”Med sammenlægningen samler vi den eksisterende ekspertise inden for erhvervsmæssig persontransport og kan derfor give medlemmerne endnu bedre rådgivning og services inden for et bredere område. Det tror jeg vil have stor interesse, for eksempel når universal-tilladelserne på taxiområdet gives fri i 2021. Med den nye universaltilladelse vil markedet for bus- og taxikørsel for det offentlige også lappe endnu mere over hinanden – det kræver fælles fodslag i branchen,” konstaterer Trine Wollenberg, inden Michael Nielsen tilføjer: ”I fremtiden skal vi i endnu højere grad tænke på tværs af transportformerne for at følge med efterspørgslen, den digitale udvikling og ny lovgivning.”

Med sammenlægningen samler vi den eksisterende ekspertise inden for erhvervsmæssig persontransport og kan derfor give medlemmerne endnu bedre rådgivning og services.
Trine Wollenberg

Første årsmøde og messe 21.-23. marts
Trine Wollenberg og Michael Nielsen glæder sig til at invitere alle de nuværende og nye medlemmer af Dansk PersonTransport til foreningens første årsmødeweekend 21.-23. marts 2019. Årsmødet vil blive afholdt i sammenhæng med Transport 2019 i Herning, hvor Dansk PersonTransports egen messe PersonTransport 2019 vil have sin helt egen hal med både busser og taxier. ”Årsmødet bliver en glimrende lejlighed til at få et dybere indblik i den nye forenings virke og mange medlemsfordele. Jeg håber, at både medlemmer og samarbejdspartnere vil sætte et stort kryds i kalenderen, deltage i årsmødet og kigge forbi vores udstilling i Herning,” lyder opfordringen fra Michael Nielsen. Alle, der har tilladelse til erhvervsmæssig persontransport med bus, taxi, limousine, personbil eller driver bestil- lings-/kørselskontor, kan blive medlem af Dansk PersonTransport. Yderligere kan leverandører og andre med interesse i branchen for persontransport blive associerede medlemmer.

Du kan læse mere i Dansk PersonTransports nye medlemsblad Mobilitet her.