Coronavirus

|17.12.2020

Ny aftale om tillæg til hjælpepakkerne

I forlængelse af videreførelse og udvidelse af en række restriktioner hen over julen har regeringen og et flertal af Folketingets partier indgået en ny aftale, der forlænger de hjælpepakker, der er knyttet op på diverse restriktioner, og som skal forenkle ansøgningsprocessen.


”Dansk PersonTransport er tilfredse med, at der i den nye aftale er en intention om at forenkle hjælpepakkerne i forhold til at dokumentere nedgangen i virksomhedernes omsætning. Vi mangler dog fortsat at se, hvad denne forenkling helt konkret består i,” siger adm. direktør Michael Nielsen og fortsætter:
”For nuværende oplever vores medlemmer, at dokumentationskravene er meget komplekse og bureaukratiske, og det medfører, at de ikke kan søge hjælpepakkerne, selv om de er hårdt ramt af restriktionerne. Det er derfor meget vigtigt, at Erhvervsstyrelsen ved forenkling af ansøgningsprocessen går i dialog med erhvervsorganisationerne, som f.eks. DPT, så vi sikrer os, at der reelt kommer en forenkling.”

Aftalen, som er indgået 16. december, omfatter følgende hovedelementer, der er relevante for DPT’s medlemmer:

Ny A-skattelåneordning for små- og mellemstore virksomheder

Med afsæt i den allerede indførte momslåneordning indføres en ny låneordning, der gør det muligt for små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) at opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne skal afregne 18. og 29. januar 2021, som dækker den ordinære indbetaling og den udskudte indbetaling. Lånet skal tilbagebetales senest 1. november 2021.

Forenkling og forbedring af kompensationsordninger

Der afsættes 85 mio. kr. til forenklinger og forbedringer af kompensationsordningerne for faste omkostninger, faste omkostninger light samt selvstændige mv. Dette vil gøre ansøgningsprocessen lettere for virksomheder og selvstændige mv.

Forenklingerne er følgende:

  • Forenklet dokumentation af omsætningsnedgang
  • Ensrettet og forlænget kompensationsperiode under delvis nedlukning
  • Ensrettet og forbedret trappemodel for store virksomheder
  • Ensretning og forbedring af faste omkostninger light – uden trappemodel, men med højere kompensationsloft

Aftalepartierne er enige om, at der skal være mulighed for delvis udbetaling.

Midlertidig suspendering af G-dage ved ordinær arbejdsfordeling og hjemsendelse

Aftalepartierne er enige om midlertidigt at suspendere arbejdsgivers betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) ved ordinær arbejdsfordeling eller hjemsendelse i perioden 1. januar – 28. februar 2021. Mindste-udbetalingsreglen ved ordinær arbejdsfordeling og hjemsendelser suspenderes i samme periode.

Læs mere her: https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/december/ny-politisk-aftale-giver-yderligere-hjaelp-til-loenmodtagere-virksomheder-og-kulturliv/

Læs aftaleteksten her https://em.dk/media/13944/aftaletekst.pdf