Coronavirus

|31.08.2020

Ny aftale om arbejdsfordeling erstatter den tidligere lønkompensationsordning

En aftale mellem regeringen og arbejdsmarkeds parter øger dagpengesatsen og gør det muligt at redde arbejdspladser ved at lave jobdeling på coronaramte virksomheder. Her kan du læse, hvad aftalen indeholder.


Den nuværende ordning om lønkompensation udløb i lørdags og bliver ikke forlænget, men afløses af en ny aftale om arbejdsfordeling. Arbejdsfordeling er en mulighed, hvis en medarbejder er ledig mindst 20 % og maksimalt 50 % målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Aftalen indebærer også, at dagpengesatsen sættes op for medarbejdere på arbejdsdeling til kr. 143,50 pr. time, svarende til kr. 23.000 for en fuldtidsledig.

I praksis muliggør aftalen, at man kan undgå fyringer ved at lave arbejdsdeling mellem de ansatte, når der ikke er opgaver nok. Under corona har der været et stort fald i opgaver, og denne ordning forsøger at afhjælpe den problematik.

Almindeligvis skal man være medlem i en A-kasse i 1 år, før man kan modtage dagpenge, men i den nye ordning er dette krav fjernet, og medarbejderen kan melde sig in i A-kasse i dag og med det samme begynde at modtage dagpenge. Det kræver dog, at man indbetaler for 3 måneders medlemskab ad gangen. Ordningen løber som udgangspunkt til 2021, men med mulighed for virksomheder, der benytter ordningen, til at forlænge den yderligere 4 måneder.

Indgår man som arbejdsgiver i ordningen om arbejdsfordeling, skal man betale et fastarbejdsgiverbidrag svarende til 3 G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen.

Du kan læse mere om aftalen om arbejdsfordeling her:

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/08/ny-trepartsaftale-skal-forebygge-fyringer/