Coronavirus

|15.06.2020

Ny aftale i nat udfaser hjælpepakkerne – erstattes af genopretningspakke

Ny politisk aftale udfaser hjælpepakkerne og opretter en ny genopretningspakke. ”Det er gode initiativer til næste umiddelbare fase, men der er uklarheder og knaster, der skal redes ud”, siger adm. dir. i DPT Michael Nielsen.


Natten til mandag 15. juni landede en politisk aftale om fremtiden for hjælpepakkerne, og hvad der efterfølgende skal ske. Målet er at udfase hjælpepakkerne og erstatte den støtte med en genopretningspakke, der skal sætte gang i dansk økonomi igen.
Hjælpepakkerne bliver afviklet, og der lægges større vægt på låne- og garantiordninger. Virksomheder i særligt udsatte erhverv, der f.eks. er omfattet af forbud, eller hvis’ kerneforretning er begrænset af forsamlingsforbuddet, vil fortsat modtage direkte hjælp, uden det dog er specificeret hvordan endnu.

I grove træk indeholder aftalen blandt andet:

  • Kompensationsordningen for selvstændige forlænges til og med 8. aug. 2020. Derefter ophører ordningen. Selvstændige får mulighed for ret til dagpenge uden at have været i en a-kasse i et år. Selvstændige i tvangslukkede erhverv kan få dagpenge, selv om virksomheden stadig er åben.
  • Kompensation for faste omkostninger forlænges, men kun for virksomheder, som er omfattede af COVID-19 restriktioner.
  • Den tidligere suspendering af G-dage for arbejdsgivere forlænges til og med 31. august 2020.
  • Lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms i overgangen til normale tilstande.
  • Tre uger af de indefrosne feriepenge udbetales til alle senest i oktober 2020.
  • 700 mio. kr. afsættes til en sommerpakke, der skal stimulere ferielandet i Danmark med f.eks. sommeraktiviteter for ældre.
  • 50 mio. kr. afsættes til VisitDenmarks arbejde med at markedsføre turisme til Danmark internationalt
  • Erhvervsministeriet vil drøfte nærmere, hvordan man kan hjælpe (pakke)rejsebranchen yderligere.

Kompensationspakken for faste omkostninger

Ordningen for kompensation for faste omkostninger vil gælde fra 9. juli til og med 31. august. Den procentvise trappe for kompensation er blevet justeret med flere trin:

Det er et krav, at omsætningen skal være faldet mindst 35% i forhold til referenceperioden.
Der skal ansøges på ny i den nye ordning for at få kompensation, og der skal vedlægges en erklæring fra en revisor.

Ydermere vil der være specifikke krav for, hvordan virksomheder er påvirket af coronaen for at kunne få kompensation. Det drejer sig om forbud for at holde åbent, hvis virksomheden er direkte påvirket af forsamlingsforbud, og/eller at grænselukningerne har medført et fald i deres omsætning på mindst 50%.

Hvis en virksomhed har været medlem af en godkendt rejsegarantiordning pr. 9. marts 2020 og kan dokumentere, at et fald på minimum 50% helt eller delvist skyldes Udenrigsministeriets rejsevejledninger, kan virksomheden modtage kompensation. Der vil blive fastsat bestemmelser for dokumentation i en bekendtgørelse og vejledning, når ordningen implementeres.

I aftalen er der enighed om, at en målrettet kompensationsmodel for virksomheder, der bliver ramt forskudt af coronakrisen, kan komme på tale. En ny eventuel støtteordning vil dække de faste omkostninger og vil blive endeligt vedtaget eller droppet ved forhandlinger efter 31. aug.

Låne- og garantiordninger
Der er etableret fire garantiordninger, der yder statsgaranti for udlån til danske virksomheder. To af ordningerne er målrettet SMV’er, og to for de større virksomheder. Fristen for at ansøge til de eksisterende ordninger forlænges til udgangen af 2020. Som hovedregel stilles der garanti for 70% af bankernes nyudlån til virksomheder. I forbindelse med udfasningen af de andre kompensationspakker bliver garantiprocenten forhøjet til 80%.

Det mener DPT:

”Det er glædeligt, at hjælpepakken til selvstændige samt kompensationsordningen for faste omkostninger forlænges med en måned og i særdeleshed, at der er blevet lyttet til blandt andet Dansk PersonTransports ønske om en mere lineær graduering af kompensationen. Det er gode initiativer, der umiddelbart kan hjælpe den meget hårdt trængte turistbusbranche. Det er dog fortsat uklart, om alle turistbusvirksomhederne kan få glæde af initiativerne. Der er opsat nogle relativt uklare krav i forhold til at kunne få kompensation. Disse inkluderer, at man er ramt af forsamlingsforbuddet, men for at være berettiget til støtte skal vognmanden dokumentere, at deres ordregiver har opnået kompensation via arrangement-ordningen. Samtidigt kan man, hvis ens forretning er ramt af Udenrigsministeriets rejsevejledning, opnå kompensation, men kun hvis virksomheden er medlem af en godkendt rejsegarantiordning. Dette er igen et problem for turistbusvognmændene, der agerer som underleverandører. Hvis disse krav ikke sikrer, at også underleverandører kan opnå kompensation, så vil mange af vores medlemsvirksomheder stå uden støtte og uden mulighed for at genetablere omsætning på grund af coronakrisen,” siger adm. dir. i DPT Michael Nielsen.

”Vi støtter idéen om at målrette en støtteordning for virksomheder, der bliver negativt påvirket af coronakrisen forskudt. Dansk PersonTransport, mener klart, at turistbusvirksomheder skal tages med i denne målrettede støtteordning. Turistbusbranchen er en særdeles sæsonbetonet branche, og medlemmerne forventer tab i 2020 på mellem 60 og 75% af årets omsætning. Branchen vil derfor mærke konsekvenserne længere og hårdere end mange øvrige brancher,” siger Michael Nielsen.

Læs mere her

Faktaark over aftalens elementer