Rutekørsel

|05.09.2019

Ny aftale cementerer regionernes rolle i den kollektive trafik

De netop overståede økonomiforhandlinger for regionernes økonomi i 2020 fastslår, at regionerne fremadrettet kommer til at spille en central rolle i at løse de udfordringer, der handler om infrastruktur og kollektiv trafik. En god udvikling mener Dansk PersonTransport, der dog beder om omtanke i forhold til lokalbanernes fremtid.


Forhandlingerne om regionernes økonomi i 2020 blev afsluttet den 4. september, og i aftalen slår den nye regering og regionerne i fællesskab fast, at regionerne stadig skal spille en central rolle i at løse de udfordringer, der er relateret til infrastruktur og kollektiv trafik i fremtiden.

Konkret nævnes det f.eks. at: “Parterne er enige om, at regionerne spiller en central rolle, når det gælder løsningen af de udfordringer, der handler om en velfungerende infrastruktur og kollektiv trafik,” og at “Regionerne kan udarbejde en udviklingsstrategi, der omfatter regionernes opgaver inden for regional udvikling: Kollektiv trafik, kulturel virksomhed, uddannelse og miljø, samt i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning”

Dansk PersonTransport er positivt stemt
Aftalen falder i god jord hos Dansk PersonTransport, der havde en række bekymringer til den fremtidige organisering af den kollektive trafik jf. den tidligere regerings sundhedsreform, der indebar en afskaffelse af regionerne, som står for omkring 25 % af landets kollektive trafik og sammenhængen af trafiksystemet på tværs af kommunerne.

Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport udtaler: “Regionerne spiller en meget væsentlig rolle i den kollektive trafiks sammenhængskraft, og derfor ville det være et risikabelt projekt at relokere regionernes ansvarsområder til andre steder i samfundet. Derfor glæder det foreningen, at regionerne ser ud til at bevare deres nuværende centrale rolle i at løse de udfordringer, der har med infrastruktur og kollektiv trafik at gøre.”

”Vi har også noteret os, at Danske Regioners ønske om flere statslige midler til at vedligeholde de nedslidte jernbaner ikke er blevet hørt i økonomiaftalen. Vi er enige i, at der snarest bør tages beslutning om lokalbanernes fremtid – både generelt og ift. de enkelte baner. At en fremadrettet løsning i alle tilfælde vil være at investere yderligere i skinnerne og deres vedligeholdelse er vi dog langt fra sikre på. I fremtidige drøftelser på dette område bør der tages en nøgtern vurdering af, om ikke regionens borgere vil være bedre tjent med regionale hurtigbusser, der kan betjene borgerne hurtigt, fleksibelt, direkte og til en lavere omkostning,” afslutter Lasse Repsholt.

Læs hele aftalen her.